ทำไมต้องเราต้องวางแผนการเงิน?
เพราะคนเราอายุยื่นขึ้น เรามีเวลาในการหาเงินเพียงแค่ 40 ปีโดยเฉลี่ย ตั้งแต่อายุ 20 – 60 ปี เราสามารถหาเงิน แต่หลังจากอายุ 60 ปีไปแล้ว เราก็จะไม่มีแรงหาเงินแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการวางแผนการเงิน

1. อายุเฉลี่ยของคนเรามากขึ้น เพราะด้วยเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลทำให้คนในปัจจุบันอายุมากขึ้น ซึ่งตอนนี้อายุเฉลี่ยของ
คนไทยอยู่ที่ 71 ปี เพราะฉนั้นแล้วถ้าเราเกษียณที่อายุ 60 ปี เราจะต้องมีเวลาอีก 11 ปีที่ต้องใช้เงิน ฉะนั้นต้องเตรียมตัวสำหรับ
อย่างน้อยก็ 11 ปี ในการใช้เงิน

2. โครงสร้างทางสังคมเปลี่ยน ตอนนี้เป็นครอบครัวเดี่ยวใครแต่งงานก็ออกไปอยู่กันเอง บางบ้านก็ไม่มีลูก เมื่อก่อนอยากมีลูก
ไว้ฝากผีฝากไข้กับลูก ถามว่าทุกวันนี้ฝากผีฝากไข้กับลูกได้ไหม? ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ เรียนมาจบมาอายุ 25 ยังขอเงินพ่อแม่อยู่
ไหมคะ? ก็ยังต้องขอเงิน บางคนอายุ 30 แล้วยังเรียนต่อดอกเตอร์ ปริญญาโทก็ไม่พอแล้วก็ต้องขอเงินพ่อแม่อยู่ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาบางคนก็เบยแก้ปัญหาโดยการไม่มีลูก พอไม่มีลูกก็จะต้องทำให้ต้องวางแผนว่า
เราจะใช้เงินแบบไหน

3. อัตราค่าครองชีพในอนาคตสูงขึ้น เมื่อก่อนก๋ยวเตี๋ยวราคาชามละ 10 บาท ปัจจุบันก๋ยวเตี๋ยวชามละ 50 บาท ช่วงเวลาไม่
นานมากราคาก๋ยวเตี๋ยวจาก 10 บาทเป็น 50 บาท เป็นผลของอัตราเงินเฟ้อเพราะในทุกๆปีจะมีอัตราเงินเฟ้อเกิดขึ้นอยู่ที่ 4-5%
เพราะฉนั้นเราก็ต้องเตรียมเงินไว้ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกอย่าง สินค้าจะขึ้นราคาเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีราย
ได้ปกติเท่าเดิมแต่ว่าเงินเฟ้อมันวิ่งไปแล้ว เราก็จะมีอำนาจในการซื้อสินค้าน้อยลงนะคะ เพราะเฉนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เรา
ต้องวางแผนการเงินค่ะ

4. สวัสดิการของรัฐไม่เพียงพอ ถามว่าทุกวันนี้มีใครบ้างที่ใช้สวัสดิการของรัฐค่ะ? ประกันสังคม? คนทำอาชีพอิสระก็จะไม่ได้ใช้
ประกันสังคมใช่ไหมคะ? ข้าราชการก็ไม่ได้ใช้ประกันสังคมใช่ไหมคะ? เราต้องดูแลด้วยตัวเองโดยการซื้อประกันชีวิตใช่ไหมคะ ..
เป็นการตอบโจทย์ของการทำประกันชีวิตที่จะมาดูและสวัสดิการแทนประกันสังคมให้กับเรา

5. ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น เมื่อ 20 ปีที่แล้ว เราเก็บเงินกันวิธีไหนบ้าง? ฝากธนาคารได้
ดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเกือบ 10% แต่ทุกวันนี้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.75% อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน แต่ว่าตอนนี้ด้วยระบบเศรษฐกิจที่มีการพัฒนามากขึ้นทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากฝากเงินแล้วยังมี
ซื้อที่ดิน ซื้อคอนโด ซื้อบ้าน ซื้อทอง ลงทุนในหุ้น ลงทุนในกองทุน (ลงทุนใน หุ้น, อสังหาริมทรัพย์, ลงทุนในกิจการต่างๆ) ก็
จะมีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์คะ แต่ถามว่าเราจะเลือกผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้อย่างไร ก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาและ
วางแผนการเงิน

6. เกษียณอายุได้เร็วขึ้น ถ้าเกิดว่าเรามีการวางแผนที่ดีจะทำให้เราเกษียณอายุที่ 60 ปี แล้วยังมีเงินเหลือใช้ ยังจะสามารถ
เกษียณอายุได้เร็วขึ้นนะคะ จากอายุ 60 ปี อาจมาเป็น 50ปี ก็ได้นะคะ

7. การวางแผนการเงินเป็นการป้องกันและรองรับความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ถ้าเรามีการวางแผนการเงินเราก็จะมี
การเตรียมเงินสำรองไว้ ทุกวันนี้มีการเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินไว้ไหมคะ? โดยเฉลี่ยคนเราควรมีเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อเกิด
เหตุการณ์ไม่คาดฝัน เจ็บป่วย อุบัติเหตุ อย่างน้อยกี่เท่าของรายจ่ายต่อเดือน? คำตอบคือ 3 – 6 เดือน เราต้องมีการสำรองไว้ฉุก
เฉินอย่างน้อย 3 – 6 เท่าของรายจ่ายนะคะ ย้ำรายจ่ายไม่ใช่รายได้นะคะ เพราะบางคนรายจ่ายเยอะกว่ารายได้นะคะ เกิดตก
งานขึ้นมาไม่มีงานทำ ทุกวันนี้ตามสถิติบอกว่าคนเราถ้าตกงานอายุช่วง 20 – 30 ปี จะใช้เวลาในการหางานใหม่อยู่ที่ 6 เดือน
ของคนไทย เพราะฉะนั้นการสำรองเงินของประเทศไทยก็ควรจะอยู่ที่ 6 เดือนะคะ

หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ มีอะไรสงสัยสอบถามได้ตลอดเวลาค่ะ