แม่แก้ว ออมสินดอทเน็ต

About the Author แม่แก้ว ออมสินดอทเน็ต

แม่แก้ว ออมสินดอทเน็ต [รุ่งนภา สดงาม] หลายปีที่ผ่านมา ผู้หญิงคนหนึ่ง คุณแม่ของลูกชาย 2 คน ตัดสินใจสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต เข้าไปเรียนรู้ เข้าไปศึกษาแนวทางการทำงาน การให้บริการลูกค้า และอีกมากมายที่ไม่สามารถจะกล่าวให้หมด ทุกอย่างต้องผ่านบททดสอบ ผ่านการฝึกฝน พัฒนาตัวเอง กำลังใจ ความอดทน จนกระทั่งวันนี้สามารถกล่าวได้อย่างภาคภูมิได้ว่า ฉันมาถูกทางแล้ว อาชีพนี้แหละ คือตัวฉันเอง “อาชีพแห่งชีวิต”

แบบประกันชีวิตแบบประกันสุขภาพ

สุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า

Health Unlock  “เคยหงุดหงิดไหมกับประกันสุขภาพที่ล็อคผลประโยชน์ ไม่ว่าจะจ่ายเบี้ยแพงแค่ไหน คุณก็ยังคงต้องรับภาระส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลมากมาย?” ปลดล็อคข้อจำกัด สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบเดิมๆ ช่วยคุณแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาล ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุได้เกินคุ้ม! ผลประโยชน์จ่ายตามจริง!!! แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ หากต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งค่าผ่าตัด ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าวางยาสลบ ค่ารถพยาบาล พิเศษ! คุ้มครองผู้ป่วยนอก เช่น กรณีอุบัติเหตุที่รักษาภายใน 24 ชั่วโมงแรก ผ่าตัดเล็ก เป็นต้น คุ้มยิ่งกว่า! ด้วยค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด …

Read more 0 Comments
เรื่องเล่าจากตัวแทน

เหตุผลที่ลูกค้าควรให้ตัวแทนพบ เป็นเรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน

เหตุผลที่ลูกค้าควรให้ตัวแทนพบ หลายครั้งที่คุณลูกค้า โทรมาปรึกษาดิฉัน ไม่มีตัวแทนดูแล ไม่รู้จะสอบถามใคร ขอคำปรึกษาเรื่องสินไหม ขอข้อเสนอแนะว่าต้องทำอย่างไรหลังจากซื้อประกันแล้วเกิดปัญหา ดิฉันก็นึกย้อนถึงตัวเอง บ่อยครั้งที่เสนอขายประกันให้ลูกค้า หลายท่านไม่ต้องการพบดิฉัน ต้องการส่งข้อมูลให้ดูก่อนทางอีเมล์ ทางไลน์บ้าง หลายท่านไม่ต้องการเจอหน้าตัวแทน กลัวตัวแทนด้วยเหตุผลสารพัดต่างๆ นานา

Read more 0 Comments
แบบประกันชีวิตแบบประกันบำนาญ

มาย บำนาญ พลัส (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

ประกันชีวิตมาย บำนาญ พลัส (บำนาญแบบลดหย่อนได้) รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 55 ปี ถึงอายุ 85 ปี รับเงินบำนาญแน่นอน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี โอกาสรับเงินบำนาญเพิ่มเติม 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม รับประกันง่ายไม่มีคำถามสุขภาพและไม่ต้องตรวจสุขภาพ ประกันชีวิต มาย บำนาญ พลัส (บำนาญแบบลดหย่อนได้) แผนการออมเพื่อการวางแผนเกษียณอย่างสุขใจ พร้อมมอบโอกาส รับผลตอบแทนเพิ่มเติม แผนการออมเพื่อชีวิตที่มั่นคง …

Read more 0 Comments
แบบประกันชีวิตแบบประกันเพื่อการออมแบบประกันเพื่อคุ้มครอง

อยุธยาเกษียณมั่นคง A60/A60

ประกันชีวิตอยุธยาเกษียณมั่นคง A60/A60 แบบประกันเพื่อการวางแผนสร้างความสุขในวัยเกษียณที่ชำระเบี้ยและให้ความคุ้มครองชีวิตจนถึงครบอายุ 60 ปี รับจำนวนเงิน เอาประกันภัยเพิ่มพิเศษในอัตรา ปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงต้นปีกรมธรรม์ที่ 4 หลังจากนั้นบริษัทฯ จะพิจารณากำหนด และแจ้งให้ทราบในแต่ละปี ประกันชีวิตอยุธยาเกษียณมั่นคง A60/A60 ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันภัย แบบประกันเพื่อการวางแผนสร้างความสุขในวัยเกษียณที่ชำระเบี้ยและให้ความคุ้มครองชีวิตจนถึงครบอายุ 60 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ รับจำนวนเงิน …

Read more 0 Comments
แบบประกันชีวิตแบบประกันเพื่อการออม

มาย แพลน 15/6 (มีเงินปันผล)

ประกันชีวิต มาย แพลน 15/6 (มีเงินปันผล) แผนการออมที่คุณเลือกระยะเวลาการออม และระยะเวลาคุ้มครองได้มากถึง 216 ทางเลือก เลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ตั้งแต่ 10 – 25 ปี เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ตั้งแต่ 5 – 25 ปี พร้อมโอกาสรับเงินปันผลรายปี และโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา ผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก มาย แพลน 15/6 (มีเงินปันผล) …

Read more 0 Comments
แบบประกันชีวิตแบบประกันเพื่อการออม

มาย แพลน พลัส 20/20 (มีเงินปันผล)

ประกันชีวิต มาย แพลน พลัส 20/20 (มีเงินปันผล) การันตีผลตอบแทนที่แน่นอน พร้อมโอกาส รับผลตอบแทนเพิ่มเติม รับผลตอบแทน 2% ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่1 โอกาสรับเงินปันผลรายปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปทั้งนี้สามารถเลือกฝากไว้กับบริษัท พร้อมรับ ดอกเบี้ย หรือเลือกรับเงินคืนในแต่ละสิ้นปีกรมธรรม์ เพิ่มพลังทางการออมของคุณด้วย มาย แพลน พลัส 20/20 …

Read more 0 Comments
แบบประกันชีวิตแบบประกันเพื่อการออม

มาย สมาร์ท แพลน 15/10 (มีเงินปันผล)

ประกันชีวิตมาย สมาร์ท แพลน 15/10 (มีเงินปันผล) เหนือกว่าด้วยเงินจ่ายคืนที่เพิ่มขึ้น พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติม รับเงินจ่ายคืนทุก 2 ปี ในอัตราที่เพิ่มขึ้น รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 100% รับเงินครบกำหนดสัญญา 131% ของจำนวนเงิน เอาประกันภัย แผนการออมเพื่อคุณและคนพิเศษ รับเงินจ่ายคืนทุก 2 ปี ในอัตราที่เพิ่มขึ้น 1.5%, 2%, 2.5%, …

Read more 0 Comments
แบบประกันชีวิตแบบประกันเพื่อคุ้มครอง

มาย ลอง ไลฟ์ A80/A80

ประกันชีวิตมาย ลอง ไลฟ์ A80/A80 แผนความคุ้มครองเพื่อชีวิตที่มั่นคง คุ้มครองชีวิตต่อเนื่องจนครบอายุ 80 ปี ชำระเบี้่ยประกันภัยจนครบอายุ 80 ปี มอบความคุ้มครองชีวิต รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยและโอกาสรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (ถ้ามี) เหนือกว่าด้วยเบี้ยประกันภัยต่ำ พร้อมโอกาสรับ ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นด้วย มาย ลอง ไลฟ์ A80/A80 แผนความคุ้มครองเพื่อชีวิตที่มั่นคง – คุ้มครองชีวิตต่อเนื่องจนครบอายุ …

Read more 0 Comments
แบบประกันชีวิตแบบประกันเพื่อคุ้มครอง

อยุธยาเฉพาะกาล 10/10

ประกันชีวิตอยุธยาเฉพาะกาล 10/10 ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันภัย เบี้ยประกันภัยต่ำ พร้อมรับความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อยุธยาเฉพาะกาล 10/10 แผนการออมเพื่อคุณและคนพิเศษ – รับความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 10 ปี – ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี – เบี้ยประกันภัยต่ำพร้อมรับความคุ้มครองสูง มอบความคุ้มครองชีวิต – รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ผลประโยชน์เพิ่มเติม …

Read more 0 Comments
แบบประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ

 พ่อแม่ก็แก่เฒ่า จำจากเจ้าไม่อยู่นาน จะพบจะพ้องพาน เพียงเสี้ยววารของคืนวัน ใจจริงไม่อยากจาก เพราะยังอยากเห็นลูกหลาน แต่ชีพมิทนทาน ย่อมร้าวรานสลายไป ขอเถิดถ้าสงสาร อย่ากล่าวขานให้ช้ำใจ คนแก่ชะแรวัย ย่อมเผลอไผลเป็นแน่นอน ไม่รักก็ไม่ว่า เพียงเมตตาช่วยอาทร ให้กินและให้นอน คลายทุกข์ผ่อนพอสุข เมื่อยามเจ้าโกรธขึ้ง ให้นึกถึงเมื่อเยาว์วัย ร้องให้ยามป่วยไข้ ได้ใครเล่าเฝ้าปลอบโยน เฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่ แม้เหนื่อยกายก็ยอมทน หวังเพียงจะได้ผล เติบโตจนสง่างาม ขอโทษถ้าทำผิด …

Read more 0 Comments
แบบประกันชีวิตแบบประกันอุบัติเหตุ

แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุที่คุ้มค่า “มาย พีเอ พลัส”

เตรียมการล่วงหน้า… สิ่งสำคัญสำหรับชีวิต อุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ไม่เลือกคน ไม่เลือกเวลา และไม่เลือกสถานที่ นำมาซึ่งภาระความเสี่ยงที่จะต้องแบกรับในด้านค่ารักษาพยาบาลซึ่งไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด และเป็นจำนวนเงินเท่าใด ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ท่านสามารถป้องกันผลกระทบที่ตามมาทั้งต่อตัวเองและคนที่ท่านรัก ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น วางใจได้ด้วยหลักประกันทางการเงินยามฉุกเฉินจาก อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิตอย่างครบครัน  คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ คุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ค่าทดแทนรายสัปดาห์กรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ขยายความคุ้มครองไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสายรถจักรยานยนต์ ครอบคลุมถึงภัยจากการถูกฆาตกรรม …

Read more 0 Comments
เรื่องเล่าจากตัวแทน

แม่บอกว่า “หาเงินแสนหาได้ประเดี๋ยวเดียว แต่เก็บเงินแสนนี่สิ มันนานนะ”

เคยวางแผนทางการเงินกันมั้ย หลายท่านถามว่า วางแผนไปทำไม ทำไมไม่เอาเวลาที่จะวางแผนทางการเงินไปหาวิธีการหาเงินได้ ผู้เขียนอยากแนะนำว่า “หาได้เท่าไร ไม่สู้เก็บได้เท่าไร” ครั้งหนึ่งผู้เขียนเคยถูกคุณแม่ถามผู้เขียนว่า “ลูกหาเงินเก่งอย่างนี้ รายได้ดีอย่างนี้ มีเงินเก็บเท่าไร? ผู้เขียนไม่กล้าตอบคุณแม่ว่ามีเงินเก็บเท่าไร เนื่องจากในใจคิดว่าเราน่าจะเก็บเงินได้เยอะกว่าที่เป็นอยู่ เพราะเรามีวิธีหาเงินที่ทำให้รายได้เราถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลย” คุณแม่ได้เล่าถึงพี่ชายของผู้เขียน ซึ่งเป็นทหาร มีรายได้น้อยกว่าผู้เขียนหลายเท่า แต่กลับเป็นผู้มีเงินเก็บเยอะ ว่าพี่ชายมีวิธีการวางแผนการเงินอย่างไร ตอนท้ายของการสนทนากับคุณแม่ คุณแม่ยังบอกอีกว่า “หาเงินแสนหาได้ประเดี๋ยวเดียว แต่เก็บเงินแสนนี่สิ มันนานนะ”  ทำให้ผู้เขียนต้องกลับมานั่งคำนึงอยู่นานทีเดียว …

Read more 0 Comments
เรื่องเล่าจากตัวแทน

การจัดการกรมธรรม์กำพร้า (Orphan Policy Management)

กรมธรรม์กำพร้ามีโอกาสที่จะขาดอายุหรือถูกยกเลิกกรมธรรม์สูง ดังนั้นจึงควรมีการจัดการกับลูกค้ากรมธรรม์กำพร้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการกรมธรรม์กำพร้า (Orphan Policy Management)           ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันถือได้ว่ามีการเติบโตเป็นอย่างมาก ทำให้มีการแข่งขันกันในธุรกิจนี้ค่อนข้างสูง ทุกวันนี้ช่องทางขายทุกช่องทางถูกนำมาเป็นอาวุธหลักในการหาลูกค้าเพิ่ม ปัจจุบันช่องทางการขายประกันชีวิตไม่ได้จำกัดอยู่ที่ช่องทางตัวแทน (Agent Channel) เหมือนเมื่อก่อน เพราะเมื่อเวลาผ่านไป หลายสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ทัศนคติของคนไทยต่อการทำประกันก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จากที่ส่วนใหญ่เคยคิดว่า การทำประกันชีวิตเหมือนเป็นการแช่งตนเอง คนทำประกันไม่ได้อยู่ใช้เงิน คนอยู่ใช้เงินไม่ได้ทำประกัน …

Read more 0 Comments
เรื่องเล่าจากตัวแทน

ทำไมต้องซื้อประกันเพิ่ม

เหตุผล 5 ประการ ที่จะเป็นโอกาสทำให้ลูกค้า อาจต้องซื้อกรมธรรม์เพิ่มขึ้น      1.เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง ผู้เอาประกันเริ่มมีฐานะดี รายได้เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น(หมายถึงเมื่อรายได้มากขึ้น คนเราย่อมคิดหาช่องทางที่จะเก็บออมให้มากขึ้น เพราะมีกำลังที่จะจ่ายได้มากกว่าเดิม)  2. เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งภาระที่เคยมีอยู่กลับเพิ่มมากขึ้น (หมายถึงภาระที่มี อาจจะเป็นหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากการผ่อนบ้านผ่อนรถคันใหม่หรือการเพิ่มทุนในทางการค้า การลงทุนทางธุรกิจ สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องรับผิดชอบสูงมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง ทำให้ฉุกคิดได้เป็นเหตุผลที่จะทำประกันเพิ่ม) 3. เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง การขยายตัวเองทางสังคมกว้างขึ้น (หมายถึงการยอมรับของสังคมกว้างขวางขึ้นภาษีทางสังคมย่อมเพิ่มขึ้น …

Read more 0 Comments
error: © Copyright by aomsin.net. Content is protected !!