เตรียมการล่วงหน้า… สิ่งสำคัญสำหรับชีวิต

อุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ไม่เลือกคน ไม่เลือกเวลา และไม่เลือกสถานที่ นำมาซึ่งภาระความเสี่ยงที่จะต้องแบกรับในด้านค่ารักษาพยาบาลซึ่งไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด และเป็นจำนวนเงินเท่าใด ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ท่านสามารถป้องกันผลกระทบที่ตามมาทั้งต่อตัวเองและคนที่ท่านรัก ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น วางใจได้ด้วยหลักประกันทางการเงินยามฉุกเฉินจาก อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิตอย่างครบครัน 

  • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • ค่าทดแทนรายสัปดาห์กรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
  • ขยายความคุ้มครองไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสายรถจักรยานยนต์
  • ครอบคลุมถึงภัยจากการถูกฆาตกรรม หรือการทำร้ายร่างกาย

บริการพิเศษจากอลิอันซ์อยุธยาแคร์
เพื่อความสะดวกของผู้เอาประกันภัยในกรณีเกิดประสบอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยสามารถแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตามผลประโยชน์ที่เลือกซื้อ ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ซึ่งเงื่อนไขการใช้บัตรจะระบุไว้บนหลังบัตรให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุแก่ท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ทุกสถานที่ ทั่วโลก

  • รับประกันโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • สามารถขยายความคุ้มครองไปถึงความเสี่ยงภัยจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยการซื้อความคุ้มครองเพิ่ม
  • ครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
  • มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 4 แผนตามความต้องการเฉพาะบุคคล

แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ มาย พีเอ พลัส (สำหรับอาชีพขั้น 1)

แบบประกันอุบัติเหตุ มายพีเอพลัส


เบี้ย PA Plus

อาชีพ ขั้น 1 คือกลุ่มอาชีพที่ประจำอยู่ในสำนักงาน เช่น ผู้บริหารบริษัท พนักงานประจำสำนักงาน ข้าราชการที่ประจำสำนักงาน ครู ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ เจ้าของกิจการค้าขายที่ประจำอยู่แต่ในร้าน(ขายยา ขายทอง อัญมณี ขายผลไม้ ขายดอกไม้ ร้านเสริมสวย ขายของชำที่บ้าน) เป็นต้น

 *** ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย

เบี้ยประกันสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ไม่มีค่าธรรมเนียม

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ รุ่งนภา สดงาม [แก้ว] โทร. 081-7743466, 02-3184940 กด 0
Facebook aomsin.net   E-Mail aomsin.net@hotmail.com   LINE ID 0817743466