เคล็ดลับความสำเร็จของคนรวยที่สุดในโลก (RichMan Strategy)

เคล็ดลับของ บิล เกตส์ ที่ก้าวขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐี 10 ประการ ดังนี้

1. จังหวะชีวิตที่ถูกกาลเวลา

2. หลงรักเทคโนโลยีอยู่สูงสุด

3. บดขยี้คู่แข่งเพื่อชัยชนะในธุรกิจ

4. เลือกจ้างคนที่มีความฉลาดหลักแหลม

5. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อความอยู่รอดของบริษัท

6. อย่าคาดหวังว่าจะไม่มีศัตรูในธุรกิจ

7. จะต้องเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และเข้าใจธุรกิจอย่างแท้จริง

8. สร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่

9. สร้างบรรยากาศการทำงานแบบบริษัทเล็กๆ

10. อย่าประมาท

ที่มา: http://www.budmgt.com/topics/top01/richmanstrategy.html