สูตรสำเร็จ ที่ใช้เพื่อปรับปรุง “ฐานะ” ทางการเงิน ที่ทำให้สามารถเปลี่ยนตัวเอง จากคนที่แทบจะไม่มีอะไรเลย จนพอมี พอกิน ในวันนี้ และก็ยังเป็นหลัก ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน คือ

1. ใช้มือถือรุ่นไหนก็ได้ แต่มูลค่าต้องไม่เกิน 10% ของรายได้ต่อเดือน

2. อยากเที่ยวที่ไหนก็ได้ แต่มูลค่าต้องไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งปี

3. อยากขับรถ ยี่ห้อไหน รุ่นไหน ก็ได้ แต่มูลค่าต้องไม่เกิน 5% ของเงินเก็บที่มี (ดังนั้น ไม่มีเงินเก็บ อย่าริอาจ ซื้อรถ นอกจากจะใช้รถเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ)

4. อยากใช้จ่ายอย่างไรก็ได้ แต่ต้องไม่เกินรายได้เฉลี่ยต่อวัน

5. อสังหาริมทรัพย์ (บ้าน) ที่ครอบครอง ควรมีมูลค่ามากกว่า สังหาริมทรัพย์ (รถ) 5 เท่า เสมอ (เช่น ขับรถราคา 1 ล้าน ควรมีบ้าน + ที่ดิน มูลค่า 5 ล้าน)

5. อย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่ง ไปเลี้ยงดูบุพการี ของเราด้วย แต่เราต้องไม่เดือนร้อน และ พ่อ แม่ ต้องไม่อด ถ้ายังทำไม่ได้ ให้ตัดรายจ่าย ข้อ 1-4 ออก

ถ้าปฏิบัติตามนี้อย่างเคร่งครัด รับรอง ไม่จน ไม่อด ครับ

ปล. ถ้าไม่มีเงิน อย่าริอาจใช้เงิน จำไว้

CR: ธิติ ธาราสุข, Fulltime Trader, Founder of Art Trading