ก่อนที่จะเข้าสู่สนามการลงทุนนั้น คุณต้องสำรวจเป้าหมายชีวิตให้
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องอะไร ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้มักจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มขึ้น คุณต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของเป้าหมาย แล้วใช้เป็นโจทย์ในการวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างฐานด้านกำลังทรัพย์ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ลองเช็คตัวอย่างเป้าหมายชีวิตกันดู อาจมีบางแบบที่ตรงกับคุณ ก่อนที่จะร่วมเดินทางไปกับเราสู่สนามการลงทุน เช่น


        เมื่อมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนแล้ว ก็ต้องมาลองเช็คสุขภาพทางการเงินของคุณโดยการวางแผนการเงินที่คุณได้เรียนรู้ในหัวข้อข้างต้น เพื่อให้ทราบว่าคุณมีทุนที่จะทำเป้าหมายให้เป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหน
หากผลที่ได้ออกมาปรากฏว่ามีฐานะติดลบ คุณคงต้องหาหนทางที่จะเปลี่ยนให้เป็นบวกโดยเริ่มทบทวนพฤติกรรมการใช้จ่าย และเรียนรู้แนวทางการ ออมให้มากขึ้นและจ่ายให้น้อยลง รวมทั้งหาทางเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วยวิธีหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เงินที่มีอยู่เพิ่มพูนมากขึ้นได้ก็คือ “การลงทุน”

ที่มา:  เงินทองต้องใส่ใจ
 http://www.tsi-thailand.org