ประกันชีวิต มาย แพลน พลัส 20/20 (มีเงินปันผล) การันตีผลตอบแทนที่แน่นอน พร้อมโอกาส รับผลตอบแทนเพิ่มเติม รับผลตอบแทน 2% ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่1 โอกาสรับเงินปันผลรายปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปทั้งนี้สามารถเลือกฝากไว้กับบริษัท พร้อมรับ ดอกเบี้ย หรือเลือกรับเงินคืนในแต่ละสิ้นปีกรมธรรม์

เพิ่มพลังทางการออมของคุณด้วย มาย แพลน พลัส 20/20 (มีเงินปันผล)

 • การันตีผลตอบแทนที่แน่นอน พร้อมโอกาส รับผลตอบแทนเพิ่มเติม
  – รับผลตอบแทน 2% ทุกปี
  – โอกาสรับเงินปันผลรายปี ซึ่งสามารถเลือกฝากไว้กับบริษัทพร้อมรับ ดอกเบี้ยหรือเลือกรับเงินสดคืน ในแต่ละสิ้นปีกรมธรรม์
 • รับผลประโยชน์เงินคืนเมื่อครบกําหนดสัญญา (ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20)
  – รับเงินคืนรวม 230% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยจากสัญญาเพิ่มเติม
  – รับเงินคืนรวม 140% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยจากสัญญาหลัก
  – พิเศษ โอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกําหนดสัญญา
 • มอบความคุ้มครอง
  บุคคลที่คุณรักจะได้รับผลประโยชน์เงินสด ในกรณีที่คุณจากไป ก่อนเวลาอันควร
 • รับสิทธิพิเศษ
  – เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ของกรมสรรพากร)
  – เพิ่มสภาพคล่อง โดยคุณสามารถกู้เงินส่วนหนึ่งมาใช้ในยามจําเป็นได้
  – สามารถเพิ่มความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ตามต้องการ อาทิสัญญา เพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ

ตัวอย่าง มาย แพลน พลัส 20/20 (เพศชาย อายุ 35 ปี)
เบี้ยประกันรายปีๆ ละ 100,515 บาท
สัญญาหลัก มาย แพลน 20/20 (มีเงินปันผล) จํานวนเงินเอาประกันภัย 150,000 บาท
สัญญาเพิ่มเติมออมทรัพย์พิเศษ 20/20 (มีเงินปันผล) จํานวนเงินเอาประกันภัย 750,000 บาท
ตัวอย่าง มาย แพลน พลัส 20/20 (เพศชาย อายุ 35 ปี)

เงื่อนไขการรับประกันภัย:

 • อายุที่ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดจากสัญญาเพิ่มเติมออมทรัพย์พิเศษ 20/20 (มีเงินปันผล) ต้องไม่เกิน 5 เท่า ของสัญญาหลักในแต่ละกรมธรรม์ (ทั้งนี้ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
 • สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญา เพิ่มเติมออมทรัพย์พิเศษ 20/20 (มีเงินปันผล) ไม่ต้องนำไปรวมกับจำนวนเงินเอา ประกันภัยของสัญญาหลักเพื่อตรวจสุขภาพ หรือตรวจหาเชื้อเอดส์
 • การตรวจสุขภาพ : ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

เบี้ยประกันสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ไม่มีค่าธรรมเนียม

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ รุ่งนภา สดงาม [แก้ว] โทร. 081-7743466, 02-3184940 กด 0
Facebook aomsin.net   E-Mail aomsin.net@hotmail.com   LINE ID 0817743466

(*** ขอสงวนสิทธิ์การให้รายละเอียดเฉพาะลูกค้าที่สนใจทำประกันเท่านั้น ***)
ข้อมูลเบื้องต้นนี้เป็นเพียงข้อเสนอตัวอย่างผลประโยชน์โดยสังเขป ใช้เพื่อประกอบการขายเท่านั้น
ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย