ออมเบาๆ รับเงินคืนทุกปี พร้อมความคุ้มครองชีวิต และมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อซื้อความคุ้มครองด้านสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่ม

  • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น เดือนละ 1,620 บาท (ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชาย อายุ 45 ปี)
  • จ่ายเบี้ยประกันภัย 6 ปี คุ้มครองนานถึง 10 ปี
  • รับเงินคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ปี่ที่ 1 ถึงปีที่ 10
  • รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • มีโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมในรูปแบบเงินปันผลรายปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
  • รวมผลประโยชนฺตลอดสัญญาขั้นต่ำ 220% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูงสุดถึง 200% ของจำนวนเงิน


my saving 10-6.pdf

อัตราเบี้ยประกันภัย มาย เซฟวิ่งส์ 10/6 (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)

อายุ 1 เดือน 1 วัน – 50 ปี 51 ปี – 60 ปี 61 ปี – 70 ปี
เบี้ยประกันภัย 360 365 370

 

เบี้ยประกันสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ไม่มีค่าธรรมเนียม

ติดต่อ รุ่งนภา สดงาม(แก้ว) โทร. 081-7743466, 02-3184940 กด 0

Facebook : aomsin.net หรือ Email : aomsin.net@hotmail.com
หรือ LINE ID: 0817743466