ประกันชีวิตมาย ลอง ไลฟ์ A80/A80 แผนความคุ้มครองเพื่อชีวิตที่มั่นคง คุ้มครองชีวิตต่อเนื่องจนครบอายุ 80 ปี ชำระเบี้่ยประกันภัยจนครบอายุ 80 ปี มอบความคุ้มครองชีวิต รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยและโอกาสรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (ถ้ามี)

เหนือกว่าด้วยเบี้ยประกันภัยต่ำ พร้อมโอกาสรับ ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นด้วย มาย ลอง ไลฟ์ A80/A80

 • แผนความคุ้มครองเพื่อชีวิตที่มั่นคง
  – คุ้มครองชีวิตต่อเนื่องจนครบอายุ 80 ปี
  – ชำระเบี้ยประกันภัยจนครบอายุ 80 ปี
 • มอบความคุ้มครองชีวิต
  – รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และโอกาสรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (ถ้ามี)
 • รับผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (อายุครบ 80 ปี)
  – รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงิน เอาประกันภัย
  – โอกาสรับเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (ถ้ามี)
  – โอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
 • รับผลประโยชน์เพิ่มเติม
  – เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ (ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
  – เพิ่มสภาพคล่อง โดยคุณสามารถกู้เงินส่วนหนึ่งมาใช้ยามจําเป็นได้ (ภายใต้กฎเกณฑ์ของบริษัทฯ)
  – สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ตามต้องการ อาทิเช่น สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง 48 โรค สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษา

ตัวอย่าง : ผลประโยชน์จากสัญญาหลัก มาย ลอง ไลฟ์ A80/A80
ผลประโยชน์จากสัญญาหลัก<br /><br /><br /><br />
มาย<br /><br /><br /><br />
ลอง<br /><br /><br /><br />
ไลฟ์<br /><br /><br /><br />
A80/A80

ตัวอย่าง : ผู้ขอเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 35 ปี
ซื้อ มาย ลอง ไลฟ์ A80/A80 จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ชําระเบี้ยประกันภัยรายปี 28,810 บาท
ตัวอย่าง : ผู้ขอเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 35 ปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย:

 • จํานวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยรายปีของสัญญาหลักขั้นต่ำ 3,500 บาท
 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ ยกเว้นสัญญาเพิ่มเติมออมทรัพย์พิเศษ (มีเงินปันผล)
 • การตรวจสุขภาพ : ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • สามารถเลือกชําระเบี้ยประกันภัย รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทฯ

เบี้ยประกันสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ไม่มีค่าธรรมเนียม

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ รุ่งนภา สดงาม [แก้ว] โทร. 081-7743466, 02-3184940 กด 0
Facebook aomsin.net   E-Mail aomsin.net@hotmail.com   LINE ID 0817743466

 

(*** ขอสงวนสิทธิ์การให้รายละเอียดเฉพาะลูกค้าที่สนใจทำประกันเท่านั้น ***)
ข้อมูลเบื้องต้นนี้เป็นเพียงข้อเสนอตัวอย่างผลประโยชน์โดยสังเขป ใช้เพื่อประกอบการขายเท่านั้น
ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย