๏ ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง
๏ ต้องการจ่ายหนี้ให้หมด
๏ ต้องการส่งเสียลูกทุกคนจนจบปริญญาตรีหรือสูงกว่า
๏ ต้องการเที่ยวรอบโลก
๏ ต้องการเก็บเงินไว้เลี้ยงดูตัวเองยามเกษียณ
๏ ต้องการเป็นอิสระทางการเงิน
๏ ต้องการ …. อีกมากมาย

“ต้องมีเงินเท่าไรจึงจะพอ”