คำนิยม จากหนังสือ

ทำประกันชีวิตให้คุ้มค่าไม่ยาก (Easy Guide: How to get Value from Life Insurance)

เมื่อหลายท่านได้ยินคำว่า “ประกันชัวิต” มักมีคำถามว่า

1. จะซื้อไปทำไม ฉันยังอายุน้อย หรือฉันอายุมากเกินไปแล้ว
2. ฉันรู้วิธีการเก็บเงิน หรือเก็บเงินเป็นนั่นเอง
3. คนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ซื้อ
4. ไม่คุ้มค่า นำเงินไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่า

สิ่งเหล่านี้มักเป็นคำถามที่ผู้มุ่งหวังตอบกับตัวแทนเพื่อปฎิเสธที่จะซื้อประกันชีวิต แต่หลายๆครั้ง เรามักจะลืมนึกถึงไปว่า “ชีวิตในแต่ละวันของเรานั้นเกี่ยวข้องกับประกันชีวิตทั้งสิ้น” ไม่ว่าจะเป็น

1. การเดินทางในแต่ละวัน รถยนต์ทุกคันก็มีประกันภัย อย่างน้อยก็ภาคบังคับ
2. บ้านที่เราอยู่อาศัยก็มีประกันอัคคีภัย
3. คนทำงานเงินเดือนก็มีประกันสังคม
4. ประชาชนทั่วไป ก็ยังมีโครงการที่สนับสนุนจากรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย

แล้วอย่างนี้ ทำไมยังต้องทำประกันชีวิตเพิ่มขึ้นอีก … ซึ่งท่านจะได้รับความรู้และประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ ที่ผู้เขียน (คุณรุ่งนภา สดงาม) ได้เก็บรวมรวมข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน

กล่าวถึงผู้เขียน “คุณรุ่งนภา สดงาม” เธอผู้มีคุณลักษณะพิเศษและโดดเด่นในการบันทึกข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็การสอบถาม ค้นคว้า หรือจากงานสัมมนาใดๆ ซึ่งทำให้เธอได้มีความรู้ในงานนั้นอย่างลึกซื้งและแตกฉาน นอกเหนือจากนั้น ในหน้าที่การงานในฐานะผู้บริหารตัวแทนก็ทำได้ดีเยี่ยม โดยเฉพาะการเป็น Supervision ซึ่งเธอเอาใจใส่ทีมงานจนกระทั่งได้ใจทีมงาน ทำให้มีผลงานที่โดดเด่นและต่อเนื่องยาวนานมาถึงปัจจุบัน

ผมในฐานะเพื่อนร่วมงาน รู้สึกยินดีที่ได้กล่างถึงเธอ “คุณแก้ว รุ่งนภา สดงาม” ในการรวบรวมประสบการณ์ถ่ายทอดมาเป็นหนังสือเล่มนี้ ท่านผู้อ่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ในวางแผนทางการเงินและการดำเนินชีวิตมากทีเดียวครับ

กฤษดา กิติทัศน์เศรณี
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตัวแทน
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)