ยังคงต่อเนื่องจากการสำรวจดัชนี “เอไอเอ ไลฟ์ แมทเทอร์ส” ของบริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด หรือเอไอเอ ซึ่งในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านการเงินของคนไทย พบข้อมูลน่าสนใจว่า คนไทยส่วนใหญ่ไม่มีการเตรียมความพร้อมทางการเงินหลังเกษียณหรือการขาดรายได้หลักอย่างไม่คาดฝัน โดยเมื่อลงลึกในรายละเอียดจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 500 คน 84% ของทั้งหมดไม่มีการทำประกันความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อถามในเรื่องของการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ยังขาดวินัยในการออม โดย ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีการออมเป็นประจำ มีเพียง 17% เท่านั้นที่มีการออม ส่งผลให้ 57% ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่า จะไม่มีเงินเพียงพอสำหรับชีวิตหลังเกษียณ ส่วนผู้ที่มีเงินเพียงพอสำหรับชีวิตหลังเกษียณมีเพียง 35% ขณะที่อีก 8% ยังไม่แน่ใจในสถานการณ์

เมื่อถามถึงทัศนคติเกี่ยวกับการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล โดยตั้งคำถามว่า มีความสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุมากน้อยเพียงใด พบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ โดยกลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักมากถึง 36% ขณะที่ผู้ที่สนใจมากให้น้ำหนัก 27% โดยเหตุผลที่ยังไม่สนใจ ส่วนใหญ่ 74% ระบุว่ายังไม่ใช่เรื่องสำคัญในขณะนี้ แต่ในอนาคตอาจจะพิจารณา รองลงมา 58% ให้เหตุผลว่าไม่คิดว่าสามารถที่จะซื้อกรมธรรม์ได้ นอกจากนี้ 48% มองว่าบริการด้านสุขภาพของภาครัฐตรงกับความ ต้องการของตัวเองหลังเกษียณ และที่น่า สนใจ คือ การยังพึ่งพิงครอบครัวที่จะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลให้ โดยให้น้ำหนักถึง 47%

ต่อข้อถามถึงความเพียงพอของจำนวน เงินในอีก 10 ข้างหน้า หากว่าต้องเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง หรือโรคที่ต้อง ใช้เวลารักษาพยาบาลระยะยาว พบว่า ส่วนใหญ่ เห็นว่าไม่เพียงพอ โดยคิดเป็นสัดส่วน 58% ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลสำรวจในปี 2549 ที่ผ่านมา ที่มีสัดส่วนเพียง 37% แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนไทยยังสะสมเงินไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต และยังคิดว่าครอบครัว จะช่วยซัพพอร์ต โดยระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะสามารถดำรง ชีวิตอยู่ได้ตามปกติหากประสบปัญหารายได้หลักหายไปอย่างกะทันหัน คือ มากกว่า 2 ปี โดยคิดเป็นสัดส่วน 42% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งลดน้อยลงอย่างมากจากผลสำรวจของปีที่แล้วที่อยู่ที่ 58%

ผลสำรวจชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า คนไทยจำนวนไม่น้อยยังติดอยู่กับความคิดที่ว่า “สิ่งนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นกับฉัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยยังมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการหวังพึ่งครอบครัวในกรณีที่เกิดปัญหาทางการเงินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและสุขภาพ โดยส่วนใหญ่ยังไม่คิดที่จะสร้างความคุ้มครองด้วยตัวเอง ทั้งด้วยการออม และการประกัน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้จักวางแผนด้านการเงินด้วยตนเอง ซึ่งคนเหล่านี้จะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในอนาคต

แต่มองอีกแง่ตลาดยังเปิดกว้างให้บริษัทประกันชีวิตได้เข้าไปเป็น ส่วนหนึ่ง หรือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพ ให้กับคนไทยที่ปัจจุบันยังมีการทำประกันชีวิตเพียง 18% เท่านั้น

ที่มา หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ฉบับที่ 840 ประจำวันที่ 27-10-2007 ถึง 30-10-2007