ขอให้ท่านลองถามตัวเองสักนิดว่า..

 1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ รายได้ของคนเราทุกคนเกิดจากความสามารถในตัวเราและเวลาของเรา(ซึ่งหมายถึง อายุขัย)”
 2. คนส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ออกจากความสามารถของตนเองมากกว่าความสามารถของตนเอง เช่น บ้าน รถยนต์ ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว ความสามารถของตัวเราย่อมสำคัญกว่าบ้าน หรือรถยนต์ อย่างไม่สามารถเปรียบเทียบได้ ไม่ว่าจะมีบ้านสักกี่หลัง รถสักกี่คันก็ตาม หากไม่มีตัวเรา ก็ไม่มีความหมาย
 3. ถ้าวันหนึ่งรายได้ของเราเกิดหายไป เนื่องจากทำธุรกิจขาดทุน ตราบใดที่เรายังมีความสามารถและเวลาอยู่ เราก็ยังสามารถกอบกู้รายได้กลับคืนมาได้ แต่ถ้าวันหนึ่งความสามารถของเราเกิดหยุดชะงักลง เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือความเจ็บป่วย ตราบใดที่เรายังมีรายได้ และเวลาอยู่เราก็สามารถรักษาให้ความสามารถของเรากลับคืนมาได้
 4. ตัวเราเปรียบเสมือนกับเครื่องพิมพ์แบงค์เครื่องหนึ่ง หากวันหนึ่งเครื่องพิมพ์แบงค์เครื่องนี้หยุดชะงักลง อะไรจะเกิดขึ้น ….สูญเสียโอกาสดีๆ ให้กับครอบครัว ลูก-ภรรยา อยู่กินไม่อิ่มท้อง , คนที่เรารักต้องเดือดร้อน , ลูกไม่ได้เรียนหนังสือสูงๆ ตามที่ตั้งใจ….อีกมากมาย
 5. ถ้าวันนั้นเวลาของเราสิ้นสุดลง นั่นหมายถึง ความสามารถของเราสิ้นสุดลงไปด้วย สิ่งที่เหลือคือรายได้ และทรัพย์สินที่มีอยู่เพียงพอที่รองรับภาระและความเป็นอยู่ของครอบครัวหรือไม่
 6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ คนเราไม่ว่าหญิงหรือชาย ล้วนแต่ทำงานเพื่อมีรายได้
 7. เมื่อเรามีความสามารถ เราก็จะมี “รายได้” แต่เราก็ต้องมี “รายจ่าย” ตามมาเช่นกัน
 8. รายจ่ายของคนเราทุกวันนี้มีอยู่ 4 ประเภท
  – รายจ่ายที่จำเป็น (ปัจจัย)
  – รายจ่ายที่ไม่จำเป็น (สิ่งอำนวยความสะดวก)
  – รายจ่ายเพื่อการลงทุน
  รายจ่ายเพื่อการเก็บออม
 9. ถ้าเรามี รายได้ และ รายจ่าย เพียงเท่านี้ ก็ไม่มีปัญหา
 10. แต่ความเป็นจริงแล้ว ยังมีอุปสรรค 4 ประการ ที่เป็นปัญหา ซึ่ง 3 ประการแรก อาจจะเกิด หรือไม่เกิด ก็ได้
  เจ็บป่วย
  อุบัติเหตุ
  ทุพพลภาพ
  การจากไป ไม่ว่าก่อนเวลาอันควร หรือเวลาอันควรก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแน่นอน แต่ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร และทุกครั้งที่เกิด ย่อมมีความสูญเสีย หรือเสียหาย แน่นอน

ท่านวางแผนเตรียมรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ บ้างหรือยัง ????

ไม่มีใครวางแผนเพื่อล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

แนะนำโครงการกระปุกออมสินคุ้มครองรายได้