Posts tagged วางแผนภาษี


เคล็ดลับวางแผนภาษีและลงทุน

วางแผนภาษีตัวเองด้วยค่าลดหย่อน

เมื่อใกล้สิ้นปีกิจกรรมอย่างหนึ่งของผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือการเตรียมตัวยื่นภาษีเงินได้ที่หามาได้ทั้งปีก่อนถึงสิ้นปี ลองมาดูว่าถ้าจะ “วางแผนภาษีตัวเองด้วยค่าลดหย่อน” จะต้องทำอย่างไรบ้าง ไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะ .. เริ่มที่ดูรายได้ที่เรามีว่าอยู่ในเงินได้พึงประเมินประเภทอะไรบ้าง ตั้งแต่ มาตรา 40(1) ถึง มาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม เราต้องเข้าใจเรื่องประเภทของรายได้พึงประเมิน และเงื่อนไขการใช้ค่าลดหย่อนแต่ละประเภทซะก่อน ซึ่งขอสรุปคร่าวๆ ดังนี้

Read more 0 Comments
วางแผนเสียภาษี "คนขายของออนไลน์" (อี-คอมเมิร์ซ)
เคล็ดลับวางแผนภาษีและลงทุน

วางแผนเสียภาษี “คนขายของออนไลน์” (อี-คอมเมิร์ซ)

ข่าว ..”นายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงการคลังดูแลการเก็บภาษีการซื้อขายผ่านออนไลน์” สั่งคลังเก็บภาษีอีคอมเมิร์ซ – เดลินิวส์‎ แม่ค้าออนไลน์มีหนาว! “คลัง”ตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจตามเก็บภาษี – มติชน‎ คลังสั่งเฉียบ3กรมภาษี – ข่าวหุ้น ออนไลน์ นายกฯสั่งให้ก.คลังดูแลการเก็บภาษีการซื้อขายผ่านออนไลน์ – MCOT คลังไล่บี่-แม่ค้า ออนไลน์ ลุยภาษีอีคอมเมิร์ซ – ข่าวสดออนไลน์ สั่ง 3 กรมจัดเก็บภาษีอีคอมเมิร์ช – …

Read more 0 Comments
error: © Copyright by aomsin.net. Content is protected !!