Posts tagged ฝากเงินธนาคาร


ฝากเงินธนาคาร กับ ทำประกัน ต่างกันอย่างไร
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

ฝากเงินธนาคาร กับ ทำประกัน ต่างกันอย่างไร

หลายคนคงเคยได้รับการเสนอขายประกันจากนายหน้าหรือตัวแทนขายประกัน ซึ่งเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่าการทำประกันชีวิตเหมือนกับการฝากเงินธนาคาร แต่ที่จริงแล้ว ประกันชีวิตและการฝากเงินมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน

Read more 0 Comments
error: © Copyright by aomsin.net. Content is protected !!