เคยคิดไหมว่า ก่อนอายุ 60 คุณควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ชีวิตหลัง 6 มั่นคง และมีความสุขได้อย่างเต็มที่ลองมาตรวจเช็คดูว่า คุณมีครบ 6 อย่างก่อน อายุ 60 รึยัง

1.ประกันสุขภาพ เป็นหลักประกันที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากคุณเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล การตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก หรือคุ้มครองโรคร้ายแรงต่างๆ
บริษัทประกันส่วนใหญ่ จะรับประกันก่อนอายุ 60 ปี เพราะคุณยังแข็งแรงอยู่ แต่สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 70 ปี การที่คุณสมัครเอาประกันตั้งแต่อายุ 30 หรือ 40 ปี คุณจะได้รับความคุ้มครองเต็มที่ เพราะสุขภาพแข็งแรง ไม่ต้องกังวลเรื่องการยกเว้นความคุ้มครอง  แต่อย่ารอจนเข้าโรงพยาบาลแล้วจึงไปทำ เพระคุณอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในโรคนั้นๆ

2 ประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ (Annuity) เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย แต่ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรเข้าใจและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณ ประกันชีวิตเพื่อการเกษียณช่วยให้คุณมีรายได้ที่แน่นอนทุกปีหลักอายุ 60 ปี ถือเป็นหลักประกันทางการเงินที่คุณไม่ต้องกังวลกับรายได้จากการทำงานที่ขาดหายไป และประกันชีวิตเพื่อเกษียณยังได้รับผลประโยชน์การลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัยสูงถึง 300,000 บาทต่อปี (ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
“ถ้าคนกระจายการลงทุนครบทั้ง 6 อย่างก่อนวัยเกษียณ คุณก็สามารถหมั่นใจได้ว่าคุณจะมีความมั่นคงในวัยเกษียณโดยไม่ต้องรบกวนลูกหลาน และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข”

ร่มเงิน

3. กองทุนเพื่อการเกษียณ (RMF) ถือเป็นการออมระยะยาวเพื่อการเกษียณที่ทุกคนคุ้นเคย คุณจะได้รับผลประโยชน์การลดหย่อนภาษีจากเงินที่คุณลงทุนสูงสุดไม่เกิน 15% ของรายได้ ทั้งนี้ไม่เกิน 500,000 บาท (ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
การซื้อกองทุนเพื่อการเกษียณอาจมีความเสี่ยงเรื่องการผันผวนของผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเกษียณบ้างแต่ไม่สูงมาก คุณสามารถที่จะขายกองทุนเมื่อผลตอบแทนเป็นที่พอใจหลังเกษียณอายุ

4. ออมเงินในธนาคาร คุณควรมีเงินฝากในธนาคารอย่างน้อยเท่ากับ 6 เดือนของค่าใช้จ่ายประจำของคุณเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น อย่างน้อยคุณสามารถเบิกเงินออกมาใช้ได้ทันที และสามารถใช้ชีวิตสบายๆได้อีก 6 เดือน โดยไม่ต้องรบกวนการลงทุนอื่นๆของคุณ

5. พันธบัตรรัฐบาล รัฐบาลมีนโยบายขายพันธบัตรเมื่อต้องการระดมทุนจากประชาชน ผลประโยชน์ที่ได้ค่อนข้างแน่นอน ความเสี่ยงต่ำ แต่ต้องฝากเงินไว้ค่อนข้างนาน ส่วนใหญ่จะนานกว่า 5 ปี และไม่มีผลประโยชน์ทางภาษีแต่การพันธบัตรรัฐบาลเก็บไว้บ้าง  คุณสามารถมั่นใจได้ว่า เงินของคุณจะไม่หายไปไหนอย่างแน่นอนในอนาคต

6. ทองหรือสังหาริมทรัพย์  ทรัพย์สินที่ราคาไม่ตกและส่วนใหญ่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาแต่คุณต้องมีเงินก้อนเพื่อมาซื้อ คุณอาจนำผลประโยชน์หรือเงินคืนที่ได้จากกองทุนหรือประกันชีวิตแบบออมทรัพย์มาทยอยซื้อทองเก็บไว้บ้าง และอาจผ่อนคอนโดมิเนียมหรือบ้านเก็บไว้ ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินเพพื่อซื้อบ้านสามารถนำมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ด้วย เมื่อถึงวัยเกษียณ คุณอาจนำมาขายเพื่อจำเป็นต้องใช้เงิน หรือคุณอาจนำมาปล่อยเช่าเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง

ถ้าคุณกระจายการลงทุนครบทั้ง 6 อย่างก่อนวัยเกษียณ คุณก็สามารถมั่นใจได้ว่า คุณจะมีความมั่นคงในวัยเกษียณโดยไม่ต้องรบกวนลูกหลาน และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ใช้เงินที่คุณเก็บออมอย่างชาญฉลาดในวัยทำงาน ดูแลตัวเองได้อย่างสบายใจ

ที่มา   Our Moments ปีที่ 5 ฉบับที่ 10