1. เป็นแบบอย่างทางการเงินให้ลูก

เด็กๆนั้นเรียนรู้จดจำและทำตามได้ดีที่สุดผ่านการสังเกตวิธีดำเนินชีวิตของพ่อแม่นั่นเอง ไม่ใช่การทำตามที่พ่อแม่สั่งหรือสอนด้วยคำพูด ฉะนั้น หากลูกเห็นคุณพ่อคุณแม่ประหยัดรู้จักเก็บออมได้ในอนาคตด้วยโดยมีแรงเสริมของคุณพ่อคุณแม่ที่คอยอธิบายให้ลูกเห็นความสัมคัญ รู้จักขั้นตอนวิธีเก็บเงิน และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็น เพื่อให้เก็บออมได้เป็นผลสำเร็จ

2.ให้เบี้ยเลี้ยงเป็นรายประจำแก่ลูก

แทนการให้ทุกครั้งที่ร้องขอ ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายสัปดาห์ ราย 15 วัน หรือรายเดือน (อาจพิจารณาเลือกช่วงระยะเวลาห่างของเบี้ยเลี้ยงตามอายุและความสามารถในการจัดการเงินของลูก)วิธีนี้จะสอนให้ลูกรู้จักจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลังในการใช้จ่าย ว่าควรไม่ควรซื้ออะไร ตอนไหน อย่างไร และสอนให้เขารู้จักชั่งใจเลือกระหว่างการใช้จ่ายกับการเก็บออมไว้สำหรับอนาคตfile431241837386ด้วย

3. สอนให้ลูกรู้จักค่าของเงิน เมื่อตกลงให้เบี้ยเลี้ยงในจำนวนเงินที่แน่นอนแก่ลูกเป็นรายประจำแล้วต้องใจแข็ง อย่ายอมให้ลูกมาเบิกเงินล่วงหน้าไปใช้แบบง่ายๆ อย่างเด็ดขาด หากจำเป็นต้องอนุญาติจริงๆ ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้กับลูกด้วย เพื่อสอนให้ลูกมีวินัย รู้จักระมัดระวังในการใช้จ่ายและเรียนรู้ว่าของฟรีดีๆ ไม่มีในโลก

4. สอนและให้โอกาสลูกหาเงินใช้เอง

นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะฝึกลูกให้รู้จักคุณค่าของเงิน เพราะเป็นเงินที่เขาเมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง คุณอาจจัดระบบการให้ค่าตอบแทนหรือค่าเหนื่อยของลูกเวลาที่เขาช่วยทำงานบ้านอย่างนอกเหนืองานบ้านที่เป็นหน้าที่ประจำ (ซึ่งไม่ใช่การติดสินบนแต่อย่างใด) เช่น ให้ลูกช่วยล้างรถ ตัดหญ้าในสนามหน้าบ้าน แล้วให้ค่าเหนื่อยสมน้ำสมเนื้อหรือให้เขาช่วยเคลียร์ของที่ต้องการโละในบ้าน จัดระเบียบแยกแยะหมวดหมู่ แล้วของชิ้นไหนที่ไม่ต้องการแต่ยังสภาพดีอยู่ อาจขายเป็นของมือสอง แล้วให้เขาเก็บเงินรายได้นั้นเป็นค่าเหนื่อยก็ได้วิธีนี้นอกจากจะเป็นแรงจูงใจอย่างดีแล้ว ลูกยังได้เห็นคุณค่าของเงินที่หามาไก้ด้วยความเหนื่อยยากอีกด้วย

5. ฝึกทักษะทางธุรกิจให้ลูก

เช่น ช่วยลูกคิดหาไอเดียที่จะทำธุรกิจอย่างง่ายๆเพื่อหาเงินใช้เองจากสิ่งที่เขาถนัดหรือสนใจเช่น ทำคุ้กกี้หรือน้ำผลไม้ขาย รับจ้างล้างรถหรือพาสุนัขเดินเล่น หรือเปิดแผงเล็กๆให้เช่าหรือขายหนังสือมือสอง โดยมีคุณคอยเป็นพี่เลี้ยง เป็นกำลังหมุนเวียนไอเดีย กำลังใจคำแนะนำ และเงินทุนตั้งตัว นี่คือแบบฝึกหัดชั้นเยี่ยมบทแรกๆเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตเลยนะ

6. พาลูกไปเปิดบัญชีเงินฝากและ / หรือออมเงินผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิต

เพื่อฝึกฝนนิสัยการออมให้ลูกตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ซึ่งได้ประโยชน์หลายสถาน ทั้งมีเงินเก็บ ได้เรียนรู้การมีเงินงอกเงยในบัญชีธนาคาร / กรมธรรม์ นอกจากลูกจะรู้จักการใช้และการตรวจสอบบัญชีเงินฝากรวมทั้งผลตอบแทนที่เติบโตในกรมธรรม์ของตัวเองแล้วยังเป็นการปลูกฝังให้ลูกเรียนรู้ความสำคัญของการลงทุน ซึ่งการออมเงินในธนาคาร และการออมผ่านการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุนด้วย

ที่มา : Our Moments ปีที่ 5 ฉบับที่ 9