โครงการประกันเพื่อคุ้มครองโรคร้ายแรง

มะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคร้ายที่ทำให้เจ็บป่วยมากที่สุด ภัยร้ายที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว
หันมาใส่ใจวางแผนคุ้มครองโรคร้ายแรงเพื่อความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวกันเถอะค่ะ

จากสถิติประจำปี 2552 (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข) 
มะเร็ง ตายเฉลี่ย 154 คนต่อวัน (56,058 คนต่อปี)
โรคหัวใจ ตายเฉลี่ย 50 คนต่อวัน (18,375 คนต่อปี)
โรคความดัน ระบบการไหลเวียนเลือด เบาหวาน ตายเฉลี่ย 43 คนต่อวัน (15,648 คนต่อปี)
ในขณะเดียวกันมีประชากรหลายล้านคนกำลังสะสมโรคเหล่านี้อยู่โดยยังไม่ตรวจพบหรือไม่กล้าตรวจ

1405547696ms741

  รับค่ารักษาพยาบาล
  สูงถึง 1,000,000 บาท(1 ล้านบาท)
  เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 48 โรค

 

 

ตัวอย่าง โรคร้ายแรงที่บริษัทฯ จ่ายเงินผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงิน เอาประกันภัย ตามสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง โรคร้ายแรง 48 (CI48) เช่น โรคมะเร็งในระยะลุกลาม โรคหลอดเลือดสมองแตก หรืออุดตันแบบสมบูรณ์ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ ตายเฉียบพลัน หรือ หัวใจวายครั้งแรก เป็นต้น

รับเงินคืนเริ่มต้นที่ 100,000 บาท
เมื่อครบกำหนดสัญญา

 


ตัวอย่าง
ความคุ้มครองและผลประโยชน์ แผนความคุ้มครองโรคร้ายแรง สำหรับ คุณผู้ชาย อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรง ความเสี่ยงปกติ

สัญญาหลักอยุธยาชีวิตมั่นคง A85/20 จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท (คุ้มครองจนถึงอายุ 85 ปี ชำระเบี้ยประกันชีวิต 20 ปี) แนบกับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง 48 (CI48) จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท (คุ้มครองจนถึงอายุ 70 ปี ชำระเบี้ยประกันจนถึงอายุ 69 ปี โดยต่อสัญญาปีต่อปี)

CI48

เบี้ย CI

ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง
ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย

เบี้ยประกันสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ไม่มีค่าธรรมเนียม

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ รุ่งนภา สดงาม [แก้ว] โทร. 081-7743466, 02-3184940 กด 0
Facebook aomsin.net   E-Mail aomsin.net@hotmail.com   LINE ID 0817743466

รายละเอียดโรคร้ายแรง 48 โรค

 1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancers)
 2. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือหัวใจวาย ครั้งแรก (First Acute Myocardial Infarct / First Heart Attack)
 3. การผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Surgery)
 4. การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Heart Valve Replacement Surgery)
 5. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันแบบสมบูรณ์ (Major Complete Stroke)
 6. โรคเนื้องอกสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดสมอง (Brain Tumor Requiring Brain Surgery)
 7. การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสำคัญ (Major Organ Transplantation)
 8. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต (Aplastic Anemia)
 9. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด (Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery)
 10. โรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการล้างไตอย่างสม่ำเสมอ (Chronic Renal Failure Requiring Regular Renal Dialysis)
 11. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
 12. แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเป็นบริเวณกว้าง (Major Burns)
 13. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน (Brachial Plexus) (Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus)
 14. โรคเซลล์ประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Motor Neuron Disease)
 15. ภาวะอะแพลลิก (Apallic Syndrome หรือ Vegetative State)
 16. การสูญเสียการได้ยินอย่างสมบูรณ์ (Total Deafness)
 17. การสูญเสียความสามารถในการพูดอย่างสมบูรณ์ (Loss of Speech)
 18. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
 19. โรคผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aortic Dissection)
 20. โรคตับแข็ง (Liver Cirrhosis)
 21. โรคหลอดเลือดโป่งพองในสมองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด (Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery)
 22. โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อแบคทีเรีย (Acute Bacterial Meningitis)
 23. โรคระบบประสาทพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
 24. โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
 25. โรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส (Systemic Lupus Erythematosus หรือ S.L.E.)
 26. การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ (Surgery to the Aorta)
 27. โรคไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)
 28. โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer Disease)
 29. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
 30. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)
 31. ภาวะหมดสติ (Coma)
 32. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma)
 33. โรคมัลติเปิล สเคลอโรซีส (Multiple Sclerosis)
 34. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา (Paralysis)
 35. การผ่าตัดกระดูกสันหลังที่เกิดสภาพโค้งงอโดยไม่ทราบสาเหตุ (Surgery for Idiopathic Scoliosis)
 36. โรคปอดระยะสุดท้าย (End Stage Lung Disease)
 37. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
 38. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง (Chronic Relapsing Pancreatitis)
 39. โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
 40. การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ (Loss of independent Living)
 41. โรคถุงน้ำในไต (Medullary Cystic Disease)
 42. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย (Necrotising Fasciitis or Gangrene)
 43. โรคแรงดันในหลอดเลือดปอดสูงโดยหาสาเหตุไม่ได้ (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
 44. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม (Progressive Scleroderma)
 45. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง (Severe Rheumatoid Arthritis)
 46. โรคสำไส้อักเสบที่เป็นแผล (Severe Ulcerative Colitis or Cronh’s Disease)
 47. ตาบอด (Total Blindness)
 48. การขยายหลอดเลือดหัวใจ หรือการใช้สายสวนอื่น เพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจ* (Angioplasty & Other Invasive Treatment For Coronary Artery)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ขอเอาประกันภัยและแผนความคุ้มครอง ทั้งนี้ การอนุมัติรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและกฏเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
 • โรคร้ายแรงข้อ 1,2,3,4,5,9,48 มีระยะเวลารอคอย 60 วัน นอกจากนั้นคุ้มครองทันที
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองที่ผู้ขอเอาประกันภัยซื้อพร้อมข้อกำหนด เงื่อนไข และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้

(*** ขอสงวนสิทธิ์การให้รายละเอียดเฉพาะลูกค้าที่สนใจทำประกันเท่านั้น ***)
ข้อมูลเบื้องต้นนี้เป็นเพียงข้อเสนอตัวอย่างผลประโยชน์โดยสังเขป ใช้เพื่อประกอบการขายเท่านั้น
ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย