ะเร็งคืออะไร ?
         มะเร็ง
เป็นเนื้องอกชนิดร้ายที่เนื้อ มะเร็งมีการแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อปรกติที่อยู่โดยรอบ  เป็นเซลล์ร่างกายที่มีการแบ่งตัวไม่เป็นไปตามแบบแผนอยู่นอกเหนือการควบคุม  สามารถแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นของร่างกายที่ห่างไกลออกไป และไม่ติดต่อกับก้อนมะเร็งเดิม

5 อันดับแรกโรคมะเร็งที่พบในคนไทย

โรคมะเร็งที่พบในชายไทย

โรคมะเร็งที่พบในหญิงไทย

 1. มะเร็งปอดและหลอดลม
cancer-pod

 1. มะเร็งเต้านม
cancer-milk

 2. มะเร็งตับและทางเดินน้ำดี
cancer-tab

 2. มะเร็งปากมดลูก
cancer-lamsai

 3. มะเร็งลำไส้ใหญ่

 3. มะเร็งลำไส้ใหญ่

 4. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

 4. มะเร็งปอดและหลอดลม

 5. มะเร็งโพรงจมูก

 5. มะเร็งรังไข่


แม้ว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์จะเจริญก้าวหน้าขึ้น
แต่ในปี 2549 มีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งถึง 9 คนใน 1 ชั่วโมง
จากการประเมินในปี พ.ศ.2551 จะมีคนไทยป่วยด้วยโรคมะเร็งสูงถึง 120,000 คน
หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการรักษาโรคมะเร็ง

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ(บาท)

การผ่าตัดก้อนเนื้อร้าย    50,000 – 150,000 / ครั้ง
การฉายรังสีเพื่อรักษาโรคมะเร็งที่ลุกลามในบริเวณใกล้เคียง    12,000 – 30,000 / การรักษา
การใช้ยา เช่น เคมีบำบัด    54,600 – 390,000 / ครั้ง

ขอขอบคุณที่มาจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เพราะมะเร็งไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพียงวันละ 8-15 บาท
ทำประกันโรคมะเร็งคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

อย่าให้คุณและคุณที่คุณรัก ต้องขาดกำลังใจเพราะไม่มีเงินรักษาคุณเลย

ตัวอย่าง ความคุ้มครองและผลประโยชน์ แผนความคุ้มครองโรคมะเร็ง
สำหรับ คุณผู้หญิง อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรง ความเสี่ยงปกติ

สัญญาหลักอยุธยาชีวิตมั่นคง A85/20 จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท (คุ้มครองจนถึงอายุ 85 ปี ชำระเบี้ยประกันชีวิต 20 ปี) แนบกับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง (CB) จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท (คุ้มครองจนถึงอายุ 70 ปี ชำระเบี้ยประกันจนถึงอายุ 69 ปี โดยต่อสัญญาปีต่อปี)

ตารางมะเร็ง

เบี้ยมะเร็ง

 *** ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย

เบี้ยประกันสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ไม่มีค่าธรรมเนียม

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ รุ่งนภา สดงาม [แก้ว] โทร. 081-7743466, 02-3184940 กด 0
Facebook aomsin.net   E-Mail aomsin.net@hotmail.com   LINE ID 0817743466