body {background-color: #FFFFFF; font-family: “Tahoma”; font-size: 10pt;}

แผนที่ชีวิต : ต่อไปนี้เป็นคำสอนของพ่อคนหนึ่งที่มอบให้แก่ลูก

หลังจากลูกเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นคู่มือในการคำเนินชีวิตต่อไป….

……พ่อบอกว่า…….ลูกเอ่ย เจ้าควร….

1.เฝ้าดูดวงอาทิตย์ตกอย่างจริงจัง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.อย่าดูถูกผู้อื่น

3.พูดคำว่า ขอบคุณ ให้มากๆ

4.มีชีวิตอยู่ภายใต้จุดมุ่งหมายของเจ้าเอง

5.ปฎิบัติกับคนอื่นเช่นเดียวกับที่เจ้าอยากให้คนอื่นปฎิบัติกับเจ้า

6.บริจาคเลือดทุกปี

7.คบหาเพื่อนใหม่ และรำลึกถึงเพื่อนเก่าเสมอ

8.รักษาความลับเป็น

9.ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง

10.จงแสดงความกล้าหาญ ถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่ใช่คนกล้าก็ตาม

11.ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก มิใช่เพื่อการเป็นหนี้สิน

12.อย่าขี้โกง

13.อ่านหนังสือธรรมะอย่างจริงจัง ปีละ 1 ครั้ง

14.เรียนรู้ที่จะฟัง

15.อย่าสิ้นหวัง

16.อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใดๆ นอกจากปัญญาและความกล้าหาญ

17.อย่าแสดงอะไรออกมาเมื่อมีอารมณ์โกรธ

18.มีบุคลิกที่ดี เดินเข้าไปในห้องทำงานอย่างมั่นใจ

19.อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟท์

20.จงตั้งใจแพ้ศึกเล็กๆ เพื่อจะเอาชนะศึกใหญ่ๆ

21.อย่าคบกับบุคคลที่ไม่เคยสูญเสียสิ่งใดๆ เลย

22.อย่านินทาลับหลัง

23.เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนักจงปฎิบัติกับมันราวกับว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว

24.อย่าคิดว่าชีวิตจะยุติธรรมเสมอไป

25.อย่าประเมินอำนาจของการให้อภัยต่ำเกินไป

26.อย่าผัดวันประกันพรุ่ง

27.อย่ากลัวที่จะกล่าวคำว่า ?ผมเสียใจ?

28.อย่ากลัวที่จะกล่าวคำว่า ?ผมไม่รู้?

29.จงเขียนเรื่องราว 25 ประการที่อยากรู้ก่อนตายไว้ในกระเป๋าและนำมันติดตัวไปด้วยเสมอ

30.โทรศัพท์ถึงแม่บ้าง

หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างตามสมควร
ที่มา: http://www.budmgt.com/lifeways/lw02/fathermap.html