หลายปีที่ผ่านมา ผู้หญิงคนหนึ่ง คุณแม่ของลูกชาย 2 คน ตัดสินใจสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต เข้าไปเรียนรู้ เข้าไปศึกษาแนวทางการทำงาน การให้บริการลูกค้า และอีกมากมายที่ไม่สามารถจะกล่าวให้หมด ทุกอย่างต้องผ่านบททดสอบ ผ่านการฝึกฝน พัฒนาตัวเอง กำลังใจ ความอดทน จนกระทั่งวันนี้สามารถกล่าวได้อย่างภาคภูมิได้ว่า ฉันมาถูกทางแล้ว อาชีพนี้แหละ คือตัวฉันเอง “อาชีพแห่งชีวิต

อาชีพแห่งนี้ ทำให้ฉันได้ความรัก รู้จักการให้ มีรายได้เลี้ยงลูก ได้ผูกมิตรกับคนมากมาย ได้?..ฯลฯ ฉันจึงขอปฏิญาณว่า “ฉันจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเท่าชีวิตจะหาไม่

ขอบคุณสำหรับคำว่า “ตัวแทนมืออาชีพ” ที่คุณลูกค้าทุกท่านให้การสนับสนุน
ขอบคุณ คุณวราลักษณ์ ส่องแสง เสมือนครูคนแรก ผู้เป็นเข็มทิศนำทางให้เห็นภาพธุรกิจนี้
ขอบคุณ คุณเขตต์ไท ภาสวรวิทย์ ผู้รังสรรเก็บดินมาปั้น เฝ้าพร่ำสอนลูกศิษย์คนนี้
ขอบคุณ คุณณัฐนรี เรืองแก้ว มหามิตรผู้ยิ่งใหญ่ที่เดินเคียงข้างกันตลอดปีที่ผ่านมา
และสุดท้าย คุณสุรัตน์ สดงาม สามีใจดีผู้คอยเป็นกำลังใจตลอดทุกการเดินทางบนถนนสายอาชีพนี้

ด้วยจิตมุ่งมั่น
รุ่งนภา สดงาม [แม่แก้ว ออมสินดอทเน็ต]
ผู้จัดการหน่วยอาวุโส Siam Supreme 24
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
โทร /Line ID: 0817743466