กระปุกใบที่ 1 ไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรือมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน ซึ่งกระปุกใบนี้ควรมีเงินประมาณ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่าย

กระปุกใบที่ 1

ไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรือมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน ซึ่งกระปุกใบนี้ควรมีเงินประมาณ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เช่นสมมติเรามีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเท่ากับ 3,000 บาท เราควรมีเงินใส่ไว้กระปุกใบนี้ ประมาณ 9,000-18,000 บาท

.. เมื่อเราหยอดกระปุกใบที่หนึ่งเต็มแล้ว จึงค่อยเริ่มหยอดเงินใส่กระปุกใบอื่นๆต่อไป

กระปุกใบที่ 2
ไว้ใช้จ่ายสำหรับเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลาง เช่น เก็บเงินซื้อคอมพิวเตอร์ เก็บเงืนไว้เรียนพิเศษ เก็บเงินไว้ไปเที่ยวกับเพื่อน เก็บเงินไว้เป็นค่าเทอมเรียน เป็นต้น

กระปุกใบที่ 3
ไว้ใช้จ่ายสำหรับเป้าหมายระยะยาว เช่น เรียนต่อปริญญาโท เอก ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือเงินใช้จ่ายยามว่างงาน เป็นต้น

กระปุกใบที่ 4
ไว้ใช้สำหรับการลงทุนในเงินออมงอกเงย

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก tsi-thailand.org