เมื่อเราประกอบสัมมาอาชีพได้รายได้มาจำนวนหนึ่ง จะมากจะน้อยเท่าไรไม่สำคัญ นำไปใช้จ่ายซื้อหาสิ่งของเท่าที่จำเป็น อย่าให้ต้องลำบากขาดแคลน สิ่งใดที่มีมูลค่าสูงยังมิจำเป็นต้องให้ได้มาอย่างปัจจุบันทันด่วน ก็ให้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทยอยเก็บหอมรอมริบสักระยะเวลาหนึ่งจนมากพอจึงค่อยซื้อ โดยทั่วไปเรามักจะวางแผนการใช้จ่ายไว้ล่วงหน้าว่า เราต้องการซื้ออะไร เท่าใด เมื่อไร ถ้ามีเงินไม่เพียงพอก็คิดวิธีกู้หนี้ยืมสิน รูดบัตรเครดิตไป ก่อนผ่อนคืนเขาทีหลัง ทำให้ไม่รู้จักคำว่าเงินเหลือใช้สักที รู้จักแต่เงินไม่พอใช้ เหตุเพราะเราไม่ยอมรอคอยเวลาที่เหมาะสม ไม่มีการวางแผนสะสมเงิน เรามักนำเงินที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตมาใช้ในปัจจุบัน แทนที่จะสะสมเงินใน ปัจจุบันเพื่อไปใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งเราสามารถทำได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากการกำหนดจำนวนเงินที่จะต้องเหลือในแต่ละเดือนหลังจากการใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นแล้ว คำถามตามมา ?จำนวนเงินเหลือใช้ต้องมีจำนวนเท่าใด?? คำตอบก็ คือ เราต้องการใช้จ่ายเพื่อเป้าหมายในอนาคตเท่าไร และเมื่อไร มาทดลองคิดคำนวณกันดีไหม ? ??..

ที่มา: http://www.thaimutualfund.com/AIMC/aimc_basicKnowledge.jsp?pg=2