หลักการวิธีการออมคือ เมื่อเงินเดือนออก รีบออมซะก่อน ทำให้เป็นอัตโนมัติ เหลือเท่าไหร่แล้วค่อยใช้ … ดังนั้นจึงมีรายการออม 6-7 รายการก่อนเงินเดือนจะถึงมือ ดังนี้

รายการหักก่อนเงินเดือนเข้าบัญชี
1. สมทบ กบข. – (สำหรับข้าราชการ ต้องสมทบ 3%) แต่ กบข. ให้สมทบเพิ่มได้ ก็จัดเต็มพิกัด 15% .. เพื่อให้ได้บำเหน็จเยอะเมื่อเกษียณ และนำเงินสมทบไปหักลดหย่อนภาษีด้วย (เหมือนกองทุนประกันสังคมและสำรองเลี้ยงชีพ)
2. ผ่อนบ้าน (สิทธิ กบข.) – เชื่อว่าการกู้เงินซื้อบ้านเป็นการออมที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง
3. ซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ก.แรงงาน – ดูแล้วฐานะการเงินมั่นคง ได้ปันผลไม่เลว ปีละ 6%

รายการหักหลังเงินเดือนเข้าบัญชี
4. โอนเข้าบัญชีคุณแม่(คุณพ่อ)

5. โอนเข้าบัญชี ‘เพื่อการท่องเที่ยว’ – มีเป้าหมายพาคุณแม่(คุณพ่อ)ไปเที่ยวต่างประเทศปีละครั้ง เพราะเป็นความสุขของแม่(พ่อ)ที่ได้เที่ยวกับลูก และก็อยากไปในช่วงที่คุณแม่(พ่อ)ยังแข็งแรงอยู่ .. ไม่เห็นด้วยกับการ ‘เที่ยวก่อน ผ่อนทีหลัง’
6. ซื้อ LTF/RMF แบบประจำรายเดือน – เป็นการออมเพื่อเกษียณและนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย

หลังจากได้ ‘ออม’ ทั้ง 6 รายการนี้ เราก็ใช้จ่ายเงินที่เหลือได้อย่างสบายใจ

วิธีการที่แนะนำนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ หลายท่านอ่านจะเคยทราบแล้ว .. แต่มีคนน้อยมากที่ลงมือทำ … ตอนนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้ว ขอแนะนำให้ลองพิจารณาลงมือทำเพื่อเริ่มออมเงินตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป

ปรับแต่งข้อมูลจาก
Source: https://www.facebook.com/SSOSavingsClub