ประกันชีวิตอยุธยาเฉพาะกาล 10/10 ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันภัย เบี้ยประกันภัยต่ำ พร้อมรับความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อยุธยาเฉพาะกาล 10/10

ประกันชีวิตอยุธยาเฉพาะกาล 10/10

    • แผนการออมเพื่อคุณและคนพิเศษ
      – รับความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 10 ปี
      – ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี

– เบี้ยประกันภัยต่ำพร้อมรับความคุ้มครองสูง

  • มอบความคุ้มครองชีวิต
    – รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ผลประโยชน์เพิ่มเติม
    – สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ อาทิเช่น สัญญา เพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน เป็นต้น
  • รับผลประโยชน์ทางภาษี
    – เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 100,000 บาทต่อปี (ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

ตัวอย่าง : สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 35 ปี
ซื้ออยุธยาเฉพาะกาล 10/10 จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี 37,700 บาท
ซื้ออยุธยาเฉพาะกาล<br /><br /><br />
10/10

ตัวอย่าง : ความคุ้มครองชีวิต ผู้ขอเอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 35 ปี ซื้ออยุธยาเฉพาะกาล 10/10
จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี 37,700 บาท
ตัวอย่าง ความคุ้มครองชีวิต

เงื่อนไขการรับประกันภัย:

  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 20 – 59 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท
  • เบี้ยประกันภัยรายปีของสัญญาหลักขั้นต่ำ 2,500 บาท
  • สามารถขายควบกับสัญญาเพิ่มเติมได้ ยกเว้นสัญญาเพิ่มเติมแบบเฉพาะกาล และสัญญาเพิ่มเติมออมทรัพย์พิเศษ (มีเงินปันผล)
  • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทฯ

เบี้ยประกันสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ไม่มีค่าธรรมเนียม

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ รุ่งนภา สดงาม [แก้ว] โทร. 081-7743466, 02-3184940 กด 0
Facebook aomsin.net   E-Mail aomsin.net@hotmail.com   LINE ID 0817743466

(*** ขอสงวนสิทธิ์การให้รายละเอียดเฉพาะลูกค้าที่สนใจทำประกันเท่านั้น ***)
ข้อมูลเบื้องต้นนี้เป็นเพียงข้อเสนอตัวอย่างผลประโยชน์โดยสังเขป ใช้เพื่อประกอบการขายเท่านั้น
ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย