ประกันชีวิตมาย สมาร์ท แพลน 15/10 (มีเงินปันผล) เหนือกว่าด้วยเงินจ่ายคืนที่เพิ่มขึ้น พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติม รับเงินจ่ายคืนทุก 2 ปี ในอัตราที่เพิ่มขึ้น รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 100% รับเงินครบกำหนดสัญญา 131% ของจำนวนเงิน เอาประกันภัย

มาย สมาร์ท แพลน 15/10 (มีเงินปันผล)

 • แผนการออมเพื่อคุณและคนพิเศษ
  รับเงินจ่ายคืนทุก 2 ปี ในอัตราที่เพิ่มขึ้น 1.5%, 2%, 2.5%, 3%, 3.5%, 4% และ 5%ของจำนวนเงิน เอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 14 ตามลำดับ
 • มอบความคุ้มครองชีวิต
  รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 100%ของจำนวนเงิน เอาประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ เบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมดทั้งนี้ไม่รวมเบี้ย ประกันภัยเพิ่มพิเศษ เบี้ยประกันภัยสำหรับบันทึก สลักหลังอื่นๆ และ/หรือสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)
 • รับผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา
  รับเงินครบกำหนดสัญญา 131% ของจำนวนเงิน เอาประกันภัย
 • รับผลประโยชน์ทางภาษี
  เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี (ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

ตัวอย่างสำหรับผู้ขอเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 35 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี 30,400 บาท
ตัวอย่างสำหรับผู้ขอเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 35 ปี

ตัวอย่างผลประโยชน์ด้านการสะสมทรัพย์

เงื่อนไขการรับประกันภัย:

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อกรมธรรม์
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • การตรวจสุขภาพ : ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทฯ

เบี้ยประกันสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ไม่มีค่าธรรมเนียม

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ รุ่งนภา สดงาม [แก้ว] โทร. 081-7743466, 02-3184940 กด 0
Facebook aomsin.net   E-Mail aomsin.net@hotmail.com   LINE ID 0817743466

 

(*** ขอสงวนสิทธิ์การให้รายละเอียดเฉพาะลูกค้าที่สนใจทำประกันเท่านั้น ***)
ข้อมูลเบื้องต้นนี้เป็นเพียงข้อเสนอตัวอย่างผลประโยชน์โดยสังเขป ใช้เพื่อประกอบการขายเท่านั้น
ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย