ไม่เจ็บไม่ป่วยนับเป็นสิ่งที่ประเสริฐ หลายคนไม่เคยเตรียมหรือวางแผนทางการเงินไว้ในยามเจ็บป่วย คิดเพียงแค่จะไม่เจ็บไม่ป่วย หรือหากป่วยก็ใช้สิทธิ์ตามยถากรรม บางคนโชคดีเข้าถึงระบบการรักษาที่ดี บางคนไม่มีแม้ปัญญาที่จะคิดรักษากับหมอหรือโีรงพยาบาลที่ดี บางคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตหวังไว้ใช้ยามชราในบั้นปลายของชีวิต ป่วยเพียงครั้งเดียวทุกอย่างที่สร้างมาก็หายไปกับตา หากยังมีแรงก็หาใหม่ แต่ถ้าไม่มีแรงจะทำอย่างไร? คงเป็นภาระให้กับลูกหลานต่อไป

ทำไมเราไม่วางแผนดูแลตัวเองและคนที่เรารัก ด้วยการออมเงินผ่านประกันชีวิต หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เราก็มีกรมธรรม์ประกันชีวิตคอยดูแลช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน ทำให้สภาพคล่องทางการเงินจะไม่สะดุด ยามชราก็จะมีเงินไว้ใช้ ในบั้นปลายของชีวิต