รายได้ประเภทส้มหล่น (Luck at Work)
ได้แก่ เงินได้จากมรดก เงินได้ประเภทหนูตกถังข้าวสาร หรือบังเอิญถูกล๊อตเตอรี่ รายได้เหล่านี้ถือว่าเป็นเงินที่ได้มาเพราะ “โชค” ช่วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะไปกะเกณฑ์อะไรให้เป็นที่แน่นอนได้

รายได้จากการทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรง (You at Work)
ได้แก่ ค่าจ้าง และเงินเดือน ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าเป็นแหล่งที่มาของรายได้ประจำของคนส่วนใหญ่ แต่ปัญหาก็คือ รายได้แบบนี้ เราต้องแลกกับเวลาที่ต้องเสียไปในการทำงาน เพราะถ้าไม่ทำ (ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ก็ตาม) ก็ไม่ได้เงิน ดังนั้นจึงเป็นเพียง รายได้ชั่วคราว (temporary income) เท่านั้น

รายได้จากการใช้เงินทำงาน (Capital at Work)
ได้แก่ ดอกเบี้ย ค่าเช่า เงินบันผล ค่าลิขสิทธิ์ ฯลฯ รายได้เหล่านี้ถือได้ว่าเป็น รายได้ถาวร (permanent income) เพราะเป็นรายได้ที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาแบบไม่มีวันหยุด โดยที่ตัวคนเองไม่ต้องเหนื่อยยากลำบากกายจึงเรียกว่าเป็นการ “ใช้เงินทำงาน” ไงล่ะ

แม้รายได้จากการทำงานจะเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักของคนส่วนใหญ่ แต่คุณคงไม่สามารถพึ่งแหล่งรายได้ประเภทนี้ไปตลอดชีวิตแน่ๆ เพราะในช่วงชีวิตของคนเรา มีเวลาในการสร้างรายได้ประเภทนี้จำกัดประมาณ 40 ปีเท่านั้น (เรียนหนังสือ 20 ปี ทำงาน 40 ปี และใช้ชีวิตหลังเกษียณอีก 20 ปี) ดังนั้นคุณ “ต้องรู้จักใช้เงินทำงาน” ด้วย

สูตรสำเร็จที่เคยใช้ได้ดีในอดีตก็คือ เมื่อคุณยังสามารถหารายได้จากการทำงาน คุณต้องรู้จักที่จะ “เก็บออม เงินที่หาได้ไว้จำนวนหนึ่ง (จ่ายตัวเองก่อน) แล้วเอาเงินก้อนนั้นไปฝากธนาคารกินดอกเบี้ย เพราะโชคยังดีที่ในอดีต อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมาโดยตลอดจึงทำให้ความมั่งคั่งของผู้ออมเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

แต่ในยุคที่อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้ออย่างเช่นทุกวันนี้ “ออม” อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ คุณต้องรู้จัก “ลงทุน”  ด้วยเพราะ …  “การออม” เพียงแค่ช่วยให้คุณมั่นคงเท่านั้นแต่ “การลงทุน” (อย่างชาญฉลาด) ต่างหากจะทำให้คุณมั่งคั่งได้!

คนส่วนใหญ่มักจะมีทัศนะว่าความสุขเป็น “จุดหมายปลายทาง (destination)” โดยไม่ได้มองว่าเป็น “การเดินทาง (journey)” ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงยอมทุ่มเททำงานหนักในวัยหนุ่มสาว (มีแรง+มีเงิน+ไม่มีเวลา) เพื่อเก็บเงินไว้ “หาหมอ” ในวัยชรา (มีเงิน+มีเวลา+ไม่มีแรง) บางคนสามารถที่จะเกษียณก่อนวัยและมีชีวิตที่สมดุล (มีเงิน+มีแรง+มีเวลา) เพราะรู้จักวิธีการที่จะ “ใช้เงินทำงาน”

Cr: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “อยากรวยต้องรู้”