การประกันชีวิตแบบบำนาญคืออะไร และเป็นอย่างไร

          ประกันชีวิตแบบบำนาญคือการออมเงินระยะยาววิธีหนึ่งที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะมีเงินใช้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุน โดยการที่คุณจ่ายเบี้ยประกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเมื่อคุณมีอายุถึงอายุเกษียณตามที่กำหนด คุณจะเริ่มต้นได้รับเงินบำนาญอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบกำหนดสัญญาหรือตลอดชีวิตแล้วแต่ข้อกำหนดของแบบบำนาญแต่ละแบบ

ต้องออมเท่าไหร่
          ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินบำนาญที่คุณต้องการได้รับและระยะเวลาการออม ยิ่งคุณต้องการบำนาญก้อนใหญ่ เบี้ยประกันก็ยิ่งสูง และยิ่งเริ่มต้นออมเร็วเบี้ยประกันก็จะต่ำลง

เมื่อไหร่ถึงจะได้รับผลตอบแทนจากการออม
          เมื่อถึงเวลาเริ่มรับบำนาญ คุณจะได้รับบำนาญเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนทุกปีตราบเท่าที่คุณยังมีชีวิตหรือจนครบกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแบบบำนาญแต่ละแบบ
          โดยทั่วไปแล้ว บริษัทประกันชีวิตจะประเมินจำนวนงวดที่ต้องจ่ายเงินบำนาญตามอายุเฉลี่ยของคนในกลุ่มเดียวกัน ถ้าคุณอายุยืนยาวกว่าคนทั่วไป คุณจะได้รับเงินบำนาญมากกว่าเบี้ยประกัน ในทางกลับกัน ถ้าคุณเสียชีวิตเร็วกว่าคนในกลุ่มเดียวกัน คุณจะได้รับบำนาญน้อยกว่าเบี้ยประกัน
          ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจ่ายเบี้ยประกันรวม 1 ล้านบาทและบริษัทประกันชีวิตประเมินว่าคุณจะมีชีวิตอยู่อีก 20 ปีคุณจะได้รับบำนาญเป็นจำนวนเงินเท่าๆ กันทุกปี ปีละ 50,000 บาท ถ้าคุณอายุยืนกว่า 20 ปี คุณจะได้รับเงินบำนาญรวมมากกว่า 1 ล้านบาท

ประกันแบบบำนาญมีกี่แบบ

          โดยทั่วไป ผลประโยชน์จากการประกันชีวิตแบบบำนาญแบ่งออกเป็นแบบเงินบำนาญคงที่ (Fixed Annuity) และแบบเงินบำนาญแปรผัน (Variable Annuity) การจ่ายเบี้ยประกันก็แบ่งออกเป็นแบบจ่ายเบี้ยประกันงวดเดียว(Single Premium) เป็นก้อนใหญ่ และแบบจ่ายเบี้ยประกันรายงวด (Regular Premium)
          แบบเงินบำนาญคงที่ (Fixed Annuity) คุณจะทราบแน่นอนว่าจะได้รับผลประโยชน์เท่าไหร่ ตั้งแต่วันแรกที่ซื้อประกันแบบบำนาญ ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันชีวิตจะรับรองว่าถ้าคุณจ่ายเบี้ยประกันปีละ 100,000 บาททุกปี เป็นเวลา20 ปี ติดต่อกัน เมื่อเกษียณ คุณจะได้รับ 135,000 บาททุกปีจนคุณเสียชีวิต หรือเมื่อครบกำหนดสัญญา แบบรับรองผลตอบแทนเหมาะกับผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยงหรือใกล้จะเกษียณอายุแล้วและไม่ต้องการสูญเสียเงินที่มีอยู่
          แบบเงินบำนาญแปรผัน (Variable Annuity) เหมาะสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่มากกว่า การลงทุนแบบนี้รับรองผลตอบแทนขั้นต่ำซึ่งต่ำกว่าแบบบำนาญคงที่ และอาจมีผลตอบแทนเพิ่มเติมซึ่งผูกกับกองทุนอื่นๆ ซึ่งอาจให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่ในทางกลับกันอาจจะได้ผลตอบแทนต่ำกว่าที่คิดไว้ก็ได้เช่นกัน
          แบบจ่ายเบี้ยประกันงวดเดียว ถ้าคุณจ่ายเงินก้อนเพื่อประกันแบบบำนาญ ก็หมายความว่าคุณจ่ายเงินก้อนใหญ่ให้บริษัทประกันชีวิตไปก่อน และบริษัทประกันจะจ่ายบำนาญเป็นงวดๆ ประจำทุกปี
          แบบจ่ายเบี้ยประกันรายงวด แบบนี้เป็นแบบที่นักลงทุนส่วนใหญ่เลือก คุณจ่ายเบี้ยประกันติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งและได้รับบำนาญเมื่อถึงเวลาที่กำหนดซึ่งแบบนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเงินก้อนใหญ่แต่ต้องการออมเพื่อการเกษียณ

ข้อดีข้อเสียของการประกันชีวิตแบบบำนาญ
          ประกันแบบบำนาญ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีอย่างมากคือผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี คุณสามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญสูงถึง 200,000 บาทต่อปี ไปคำนวณลดหย่อนภาษี (ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
          นักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงจะเหมาะกับแบบบำนาญเพราะรู้แน่นอนว่าจะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่ และเมื่อไหร่ซึ่งต่างกับการลงทุนในหุ้น พันธบัตร หรือกองทุนต่างๆสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทำให้การลงทุนแบบรับรองผลตอบแทนได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะไม่ต้องกลัวขาดทุนจากตลาดหุ้น
          ประกันแบบบำนาญเป็นเหมือนแหล่งของรายได้หลังการเกษียณ เสริมเพิ่มเติมจากประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
          แต่ก็มีข้อเสียบางประการของการประกันชีวิตแบบบำนาญ คือถ้าคุณถอนเงินออกมาก่อนเวลาที่กำหนด(เวนคืน) คุณจะได้รับเงินน้อยกว่าที่คุณฝากไป โดยปกติแล้วการขาดทุนจะค่อยๆ ลดลงในปีหลังๆ เพราะฉะนั้นประกันแบบบำนาญ จึงไม่เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องทางการเงิน

          แล้วประกันแบบบำนาญเป็นการลงทุนที่ดีจริงหรือเปล่าคำถามนี้เป็นคำถามที่คุณต้องตอบด้วยตัวคุณเองค่ะ เพราะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล แต่ที่แน่ๆ คือคุณได้ประโยชน์จากการลงทุนแน่นอน หากคุณเป็นคนไม่ชอบความเสี่ยง การประกันชีวิตแบบบำนาญอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะกับคุณค่ะ แต่หากคุณหวังกำไรมหาศาลจากการลงทุน คุณอาจต้องมองหาการลงทุนด้วยวิธีอื่นค่ะ

ที่มา : Our Moments ปีที่5 ฉบับที่9

<< แบบประกัน อยุธยาเกษียณมั่นคง >>