ผู้ปกครองหลายท่านเคยสงสัย ว่าควรจะทำประกันให้ลูกหรือไม่ หรือถ้าทำควรจะทำตอนไหนดี
ลองดูแง่คิดดังต่อไปนี้…………

  • เป็นการสร้างวินัยที่สำคัญให้กับพ่อแม่อย่างไม่รู้ตัว เพราะความรักที่มีต่อลูกน้อย จึงอยากเก็บเงินเพื่อเป็นของขวัญอันสำคัญให้ลูกสุดที่รัก
  • ได้ผลลัพท์ที่แน่นอน มีความชัดเจน รู้จำนวนเงินในบั้นปลายเมื่อสิ้นสุดสัญญา ผิดกับการออมวิธีอื่น เช่นฝากธนาคาร ซึ่งตัวพ่อแม่เองก็มักจะฝากๆ ถอนๆ จนไม่รู้ว่าจะเหลือเงินเท่าไรให้ลูกรัก ซึ่งไปๆ มาๆ ก็ได้ปลอบใจตัวเองไปวันๆ ว่าถ้าตั้งใจเก็บตั้งแต่ทีแรก ลูกรักก็จะมีเงินก้อนใหญ่
  • ถ้าการออมประกันชีวิต บวกสุขภาพ สำหรับผู้ปกครองที่ทำงานหนักเพื่อลูกรัก ถ้าวันใดเราหยุด ต้องจากไป หรือทุพพลภาพ เงินที่เราออมช่วยสร้างหลักประกันด้านสวัสดิการให้ลูก โดยที่บุคคลอื่นๆ รอบข้างไม่ต้องมารับผิดชอบค่าส่งเบี้ยนี้ต่อเลย ลูกรักจะได้ความคุ้มครองด้านสุขภาพตลอดสัญญา
  • หลังจากทำประกันที่มีสุขภาพด้วยไปแล้ว พบว่าลูกรัก ป่วยหรือ มีโรคประจำตัว บริษัทประกันจะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ดังนั้น ควรประกันไว้แต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายที่เกิดในอนาคตซึ่งผู้ปกครองเองก็ไม่ทราบพ่อ-ลูก