Posts in category สาระน่ารู้ประกันชีวิต


สาระน่ารู้ประกันชีวิต

ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันชีวิต ของเว็บไซต์ออมสินดอทเน็ต

จากคำถาม “ท่านคิดว่าการประกันชีวิตมีประโยชน์อย่างไรบ้าง” ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของการทำประกันชีวิตด้วยประโยชน์ที่ว่า การทำประกันเป็นการสร้างความมั่นใจว่า ถ้าหากเจ็บป่วย พิการหรือได้รับอุบัติเหตุที่ไม่ถึงกับชีวิตคนรอบข้างจะไม่เดือดร้อน เป็นจำนวน 14.91% มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เตรียมพร้อมในชีวิต ยามที่ต้องจากไปไว้ให้คนที่รักที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยพบว่ามีเปอร์เซ็นใกล้เคียงกับอันดับหนึ่ง ส่วนอันดับที่ 3 เพื่อเป็นการสร้าง สวัสดิการยามเจ็บไข้ได้ป่วยมีเงินรักษา และคำถาม “ถ้ามีใครสักคนพูดว่า “ตัวแทนขายประกันชีวิต” คุณนึกถึงภาพอะไรขึ้นมาในใจบ้าง” คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงภาพ คนที่จะมาแนะนำอธิบายความคุ้มครองเรื่องประกันชีวิต ซึ่งเป็นสัดส่วนมากที่สุด และรองลงมาคือ …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

ข้อคิดในการสร้างหลักประกันเพื่อคุ้มครองความสามารถในการหารายได้

ขอให้ท่านลองถามตัวเองสักนิดว่า.. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ “รายได้ของคนเราทุกคนเกิดจากความสามารถในตัวเราและเวลาของเรา(ซึ่งหมายถึง อายุขัย)” คนส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ออกจากความสามารถของตนเองมากกว่าความสามารถของตนเอง เช่น บ้าน รถยนต์ ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว ความสามารถของตัวเราย่อมสำคัญกว่าบ้าน หรือรถยนต์ อย่างไม่สามารถเปรียบเทียบได้ ไม่ว่าจะมีบ้านสักกี่หลัง รถสักกี่คันก็ตาม หากไม่มีตัวเรา ก็ไม่มีความหมาย ถ้าวันหนึ่งรายได้ของเราเกิดหายไป เนื่องจากทำธุรกิจขาดทุน ตราบใดที่เรายังมีความสามารถและเวลาอยู่ เราก็ยังสามารถกอบกู้รายได้กลับคืนมาได้ แต่ถ้าวันหนึ่งความสามารถของเราเกิดหยุดชะงักลง เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือความเจ็บป่วย ตราบใดที่เรายังมีรายได้ และเวลาอยู่เราก็สามารถรักษาให้ความสามารถของเรากลับคืนมาได้ …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

ข้อยกเว้นที่บริษัทประกันชีวิตจะปฏิเสธในการจ่ายค่าสินไหมในกรณีทำประกันสุขภาพ

มีคำถามเกิดขึ้นบ่อยครั้งเกี่ยวกับเมื่อทำประกันสุขภาพไปแล้ว มีเหตุการณ์เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเกิดขึ้น ทำไมบริษัทประกัน ไม่จ่ายค่าสินไหม หรือค่ารักษาพยาบาลตามที่กำหนดไว้ ผู้เอาประกันหลายท่านมีความเข้าใจแตกต่างกันไป ซึ่งทั้งนี้แต่ละบริษัทประกันส่วนใหญ่ ก็มีเกณฑ์ในการพิจารณาข้อกำหนดในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหม ซึ่งก็ไม่แตกต่างกันมาก มีเกณฑ์ยกเว้น ดังนี้  กรณีผู้เอาประกันได้รับผลประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากผลประโยชน์อื่นๆ หรือจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ แล้ว ผลประโยชน์ที่จะได้รับตามสัญญานี้จะถูกจำกัดเหลือเพียงค่าใช้จ่าย ซึ่งอยู่นอกเหนือความคุ้มครองของผลประโยชน์ดังข้างต้น และต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (โดยผู้เอาประกันภัยสามารถรับผลประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากที่ใดก่อนก็ได้) กรณีการป่วยไข้ภายใน 30 วัน นับจากทำสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้ายกรณีผู้เอาประกันภัยขาดชำระเบี้ยประกันภัย การฆ่าตัวตายหรือทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

บริษัทประกันชีวิตจะปฏิเสธการจ่ายเงิน จากการทำประกันชีวิตในกรณีใดได้บ้าง

บริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายเงินเอาประกันภัยจากการประกันชีวิตตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ การปกปิดข้อความจริงและแถลงข้อความเท็จการที่ผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง ตลอดจนการแถลงข้อความที่เป็นเท็จในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นสาระสำคัญในการพิจารณารับประกันชีวิต บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยการบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาประกันภัย หรือ วันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย การฆ่าตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ปีการฆ่าตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้ายถือเป็นข้อยกเว้นการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้การฆ่าตัวตาย เพื่อหวังจำนวนเงินเอาประกัน ผู้รับประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกันภัยโดยเจตนาถือเป็นข้อยกเว้นการจ่ายเงินเอาประกันภัยตามกฎหมาย เพราะบุคคลจะรับประโยชน์จากการทำผิดของตนไม่ได้ แต่ถ้ามีผู้รับประโยชน์มากกว่า 1 คน และไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยแล้ว บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยตามส่วน …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

รับมืออุบัติเหตุชีวิตด้วย “ประกัน”

มีคนจำนวนไม่น้อยที่งมองการทำ “ประกัน” ในแง่มุมที่เป็น “ภาระ” ทั้งที่จริงแล้ว การทำประกันคือการออมและการลงทุนอย่างหนึ่ง เหตุผลของคนที่ซื้อประกันส่วนใหญ่ จึงซื้อเพราะตัดความรำคาญ หรือใม่ก็ช่วยอุดหนุนเพื่อนและญาติพี่น้อง ทั้งที่ยังมีทัศนคติเรื่องว่าประกนแล้วเกิดภาระระยะยาวฝังใจอยู่ นั่นจึงทำให้ทุกวันนี้คนไทยยังทำประกันไม่ถึง 20 เปอร์เซนต์ แต่ใครจะรู้ล่ะว่าโชคร้ายจะเกิดกับตัวคุณหรือครอบครัวคุณเมื่อไร อุบัติเหตุที่ทำให้ถึงขั้นพิการหรือร้ายแรงจนเสียชีวิต ไฟไหม่บ้าน เรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองหรอกแต่ไม่มีใครปฎิเสธเรื่องพวกนี้ได้ ทางที่ดีเราควรหาทางรับมือความเสี่ยงด้วยการ? “ลดภาระทางการเงิน” เมื่อเกิดความเสียหายหรือเรื่องไม่คาดคิด ด้วยการทำประกันติดไม่ติดมือไว้บ้าง เพราะสิ่งที่คุณคิดว่าเป็น “ภาระ” ในวันนี้นี่แหละ อาจช่วยคุณลด …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

ประโยชน์ของการทำประกันชีวิต

1. ด้านการลงทุน การทำประกันชีวิตก็เปรียบเสมือนเป็นการลงทุนซื้อหลักทรัพย์ชนิดหนึ่งเช่นกัน เนื่องจากผู้ทำประกันจะได้รับดอกผลเช่นเดียวกับการฝากเงินในสถาบันการเงิน เพียงแต่มีวิธีการ เงื่อนไข และอัตรา ดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี การประกันชีวิตแม้ได้ผลตอบแทนต่ำกว่าการลงทุนบางประเภท แต่ก็นับว่าเป็นรายได้ที่แน่นอน และเชื่อมั่นได้ว่าต้นทุนไม่สูญหายไปด้วย 2. ด้านการออม การทำประกันชีวิต มีลักษณะคล้ายกับเป็นการออมแบบกึ่งบังคับ โดยเฉพาะการประกันชีวิตแบบตลอดชีพและสะสมทรัพย์ ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องมีหน้าที่ในการจ่ายเบี้ยประกันอย่างสม่ำเสมอ และหากผู้เอาประกันไม่เสียชีวิตเมื่อครบระยะเวลาตามที่กรมธรรม์กำหนดไว้ ก็จะได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย นับได้ว่าเป็นการออมเพื่อไว้ใช้ยามชราก็ได้ หรือออมไว้เพื่อเก็บเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลาน นอกจานี้ ยังเป็นการสร้างค่านิยมให้คนรู้จักประหยัด และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวอีกด้วย …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

ประกันชีวิต VS ฝากเงินธนาคาร

ความแตกต่างระหว่างประกันชีวิตกับฝากเงินกับธนาคารคือ การประกันชีวิต มีความคุ้มครองชีวิต (ค่ารักษาพยาบาล, สูญเสียอวัยวะ,?ทุพพลภาพ, ชราภาพ, เสียชีวิต) และเป็นการออมทรัพย์ ไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ฝากเงินกับธนาคาร เน้นในรูปแบบของการฝากออมทรัพย์เพียงอย่างเดียว และต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกัน

ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิที่จะได้รับการผ่อนผันการชำระเงินได้ โดยการยืดระยะเวลาได้ประมาณ 30 หรือ 60 วัน

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

หน้าที่ของผู้เอาประกันต้องชำระเบี้ยประกัน

ถ้าหากตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตยังไม่มาเก็บเงิน ตามกฎหมายจะถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิตจะต้องไปชำระที่สาขาของบริษัทด้วยตนเอง หรือส่งเป็นธนาณัติ เช็คและเพื่อที่บริษัทจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินมาให้อย่างถูกต้อง ท่านจำเป็นต้องเขียนที่อยู่ของท่านให้ถูกต้อง เพื่อมิให้เสียโอกาสและประโยชน์ ที่มา: กรมการประกันภัย

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

การยกเว้นการจ่ายเงินเอาประกันชีวิต

ข้อจำกัดบางประการที่บริษัทประกันชีวิตยกเว้นการจ่ายเงินเอาประกัน จากสาเหตุการตายดังนี้ 1. ผู้รับประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกันตาย 2. ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย ความตายที่เกิดจากสาเหตุข้างต้นดังกล่าว บริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันชีวิตให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันชีวิตที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมดเท่านั้น ที่มา: กรมการประกันภัย

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

ขั้นตอนและหลักฐานในการขอรับเงินผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ในการขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือที่เข้าใจกันทั่วไปว่าเป็นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้น ให้ดำเนินการดังนี้ 1. ติดต่อบริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุด 2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต จะแยกเป็นกรณีตามสาเหตุของการเสียชีวิต ดังนี้ 2.1 เสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ** ต้องแจ้งให้ทราบภายใน 14 วัน และเตรียมหลักฐานประกอบด้วย (1) กรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้าหายให้แจ้งความแล้วนำสำเนา รายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหายไปแสดงแทน) (2) ใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้าย (3) ใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัย (4) …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

ขั้นตอนดำเนินการทำประกันชีวิต

1. ติดต่อบริษัทประกันชีวิตได้โดยตรงหรือผ่านตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย 2. เลือกแบบประกันชีวิตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ 3. วงเงินเอาประกันภัยที่ต้องการ โดยพิจารณาประกอบกับรายได้ประจำที่ได้รับ และกำลังความสามารถในการส่งเบี้ยประกันภัย 4. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านในแบบคำขอเอาประกันชีวิต โดยแถลงความจริงทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติการรักษาพยาบาลและคำแถลงเกี่ยวกับสุขภาพ เพราะการปิดบังในสาระสำคัญเหล่านี้จะเป็นเหตุให้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ 5. ในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้กรอกแบบคำขอเอาประกันชีวิตแทนท่าน ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงชื่อในแบบคำขอเมื่อได้รับกรมธรรม์ ควรตรวจสอบความถูกต้อง หากพบข้อมูลที่ผิด เช่น ชื่อผู้รับประโยชน์หรือชื่อผู้เอาประกันภัยผิดพลาด ฯลฯ ให้ทักท้วงบริษัทเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 6. จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตตามกำหนดทุกครั้ง โดยติดต่อชำระที่บริษัท …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

แบบการประกันชีวิตพื้นฐานมีอยู่กี่แบบ

การประกันชีวิตมีมากมายหลายแบบ แต่ละแบบจะมีลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันออกไป แบบการประกันชีวิตพื้นฐานมีอยู่ 4 แบบคือ 1. แบบตลอดชีพ เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเมื่อใดในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์ วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการประกันภัยแบบนี้เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับจุนเจือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายและค่าทำศพ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอื่น 2. แบบสะสมทรัพย์ เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ ส่วนของการออมทรัพย์ คือส่วนที่ผู้เอาประกันภัยได้รับคืนเมื่อสัญญาครบกำหนด 3. แบบชั่วระยะเวลา เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาประกันภัย …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

การประกันชีวิต แยกออกได้เป็นกี่ประเภท

การประกันชีวิต แยกออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 1. ประเภทสามัญ เป็นการประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป ในการพิจารณารับประกันชีวิตอาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท และมีการชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือรายเดือน 2. ประเภทอุตสาหกรรม เป็นการประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำ โดยทั่วไปตั้งแต่ …

Read more 0 Comments
error: © Copyright by aomsin.net. Content is protected !!