Posts in category สาระน่ารู้ประกันชีวิต


สาระน่ารู้ประกันชีวิต

ประกันภัยอุบัติเหตุคืออะไร

การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต กรมธรรม์มีกี่แบบ แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร การประกันภัยอุบัติเหตุแบ่งออกเป็น 3 กรมธรรม์ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นใช้สำหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคลคนเดียวเท่านั้น ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มใช้สำหรับกลุ่มบุคคล …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

การออมในรูปแบบของประกันชีวิตแบบบำนาญ

          ท่านผู้อ่านครับ บทความฉบับที่แล้วผมได้กล่าวถึงหลักการของมาตรการ ภาษีเพื่อ ส่งเสริมการออมในรูปแบบของการประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuity Life Insu-rance) ไปแล้ว สำหรับฉบับนี้จะขอกล่าว ถึง วิธีการคำนวณค่าลดหย่อนทางภาษีครับ            สิทธิประโยชน์ทางภาษีของการประกันชีวิตแบบบำนาญนั้นได้กำหนดให้ผู้ออมสามารถหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในวงเงินของประกันชีวิตทั่วไปได้ จำนวนไม่เกิน 100,000 บาท โดยในกรณีที่มี การซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญมากกว่า 100,000 บาท นั้น ผู้ออมสามารถหักได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 200,000 บาท …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

ชีวิตดี้ดี มีประกันชีวิต จริงหรือ

ถ้าเราอยากเก็บเงินซักก้อน เราจะเลือกใช้วิธีออมเงินแบบไหนดี จะฝากธนาคาร ซื้อกองทุน หรือซื้อประกันชีวิต หลายคนสับสนว่าจะเลือกออมเงินแบบไหนเหมาะสมที่สุด จริงๆ แล้ว แต่ละวิธีมีจุดเด่นแตกต่างกัน คงไม่สามารถบอกได้ว่าควรเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่ควรแบ่งออมหลายๆ วิธี ตามความเหมาะสม เรามีขั้นตอนดีๆ มาให้ท่านใช้เป็นแนวคิดก่อนจะเลือกออมเงิน Step 1 : ตั้งเป้าหมาย Step 2 : จัดสัดส่วนเงินออม Step 3 …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

ออมนิดๆได้หน่อย..ออมบ่อยๆ ได้บาน..ออมนานๆได้รวย!

          ช่วงอายุ (Life Cycle) ของคนเรามีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัย เหมือนวัฐจักรชีวิต เริ่มจากวัยเด็ก ที่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่ พอเริ่มโตก็ต้องศึกษาเล่าเรียน เพื่อหางาน สร้างเงิน และสร้างตัว ซึ่งเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเงิน และปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่พบคือ รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจึงไม่สามารถเก็บออมเงินเพื่ออนาคตได้จากสถิติการสุ่มตัวอย่างผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปี ของกรมแรงงานแห่งชาติ ที่ศึกษาเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของผู้ที่เริ่มทำางานตั้งแต่อายุ 25 ปี …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

ประกันชีวิตสำคัญไฉน

          หลายคนบอกว่าประกันชีวิตไม่สำคัญ เพราะหลายคนหวังว่าตัวเองจะไม่เป็นอะไร ลองถามตัวคุณเองว่า คุณห้ามไม่ให้คุณเจ็บป่วยได้หรือไม่? คุณห้ามไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับคุณได้หรือไม่? คุณห้ามการจากไปของคุณได้หรือไม่?           ถ้าคุณตอบว่า ไม่ได้..ประกันชีวิตคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการช่วยประกันการดำรงชีวิตของคุณ ไม่ว่าคุณจะพบเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่างไร ประกันชีวิตจะช่วยคุณแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันเหล่านั้น ประกันอนาคต           สำหรับคนหนุ่มสาวที่เริ่มทำงาน และอยากมีวินัยในการเก็บออมเพื่อเงินก้อนในอนาคต ควรเริ่มต้นซื้อประกันแบบออมทรัพย์ เพื่อเริ่มต้นการเก็บออมแต่เนิ่นๆ และประกันประเภทออมทรัพย์ที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป ยังสามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย           สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากเก็บออมเพื่อความมั่นใจว่าการศึกษาของลูกไม่มีสะดุด …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

ประกันชีวิต ยาสารพัดนึกของการออม

เหตุผลว่าทำไมการทำประกันชีวิตจึงเป็นช่องทางการออมที่ทรงประสิทธิภาพและไม่เหมือนใคร 1.เติบโตสม่ำเสมอ ทบทวีคูณทุกปี การทำประกันชีวิตต้องจ่ายเบี้ยทุกปีในจำนวนที่เท่ากันจนกว่าจะครบสัญญา ทำให้ยอดเงินออมเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ ซึ่งต่างจากการออมในรูปของเงินฝากธนาคาร หุ้น หรือกองทุนรวมที่อาจจะขึ้นๆ ลงๆ ตามภาวะของตลาด2.เป็นแหล่งเงินทุนระยะยาว สัญญาประกันชีวิตส่วนใหญ่จะมีระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป ทำให้บริษัทประกันชีวิต สามารถนำเงินไปลงทุนระยะยาวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย บริษัทประกันชีวิตเป็นกลุ่มนักลงทุนที่ลงทุนในพันธบัตรระยะยาว ในสัดส่วนสูงสุด 3.ลดปัญหาขาดดุลบัญชีเงินสะพัด ในภาวะที่รัฐบาลกำลังเร่งลงทุน โครงการเมกะโปรเจ็ก แต่รัฐบาลมีเงินทุนไม่เพียงพอ หากเงินออมในประเทศมีน้อย ต้องกู้เงินจากต่างประเทศ ทำให้ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอาจสูงถึง 4.5% …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

รู้….ก่อนซื้อ

เพราะว่าการประกันชีวิตเป็นสิ่งที่คุณต้องพิจารณาและเลือกอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ ดังนั้นก่อนที่จะคล้อยตามตัวแทนไปง่ายๆ คุณควรจะลองศึกษาการทำประกันชีวิตให้รอบคอบขึ้นอีกสักหน่อย และเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้… 1. กรมธรรม์แบบเดียวกันและความคุ้มครองเท่ากัน อาจมีต้นทุนที่แตกต่างกันในบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ไม่มีบริษัทประกันชีวิตใดที่ดีที่สุด และบริษัทที่แย่ที่สุด ดังนั้นคุณจึงควรตรวจสอบข้อเสนอของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลากหลายแบบจากบริษัทประกันชีวิตให้ดีเสียก่อน และเพื่อเป็นการสำรวจตลาด คุณอาจลองคุยกับตัวแทนหลายๆ คน และให้พวกเขาแสดงเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ของบริษัท แต่ก็มีสิ่งที่พึงระวังก็คือ คุณพร้อมที่จะฟังการขาย? ที่แสนยาวนานหรือไม่ และคุณเองมีความรู้ในด้านการประกันชีวิตมากเพียงพอหรือยัง2. ขนาดของบริษัทประกันชีวิตไม่ได้เป็นหลักประกัน? ถึงความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวของบริษัทเสมอไป มีบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่ในโลกหลายรายที่ประสบความล้มเหลวจนต้องปิดตัวเองไป ตรงกันข้ามบริษัทขนาดเล็กที่อยู่รอดก็มีให้เห็น ดังนั้นขนาดของบริษัทจึงไม่ใช่ตัวกำหนดความมั่นคงทางการเงินแต่อย่างใด …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

สะกิดให้คิดเรื่องความสามารถในการหารายได้

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ “รายได้ของคนเราทุกคนเกิดจากความสามารถในตัวเราและเวลาของเรา(ซึ่งหมายถึง อายุขัย)” 2. คนส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ออกจากความสามารถของตนเองมากกว่าความสามารถของตนเอง เช่น บ้าน รถยนต์  ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว ความสามารถของตัวเราย่อมสำคัญกว่าบ้าน หรือรถยนต์ อย่างไม่สามารถเปรียบเทียบได้  ไม่ว่าจะมีบ้านสักกี่หลัง รถสักกี่คันก็ตาม หากไม่มีตัวเรา ก็ไม่มีความหมาย 3. ถ้าวันหนึ่งรายได้ของเราเกิดหายไป เนื่องจากทำธุรกิจขาดทุน ตราบใดที่เรายังมีความสามารถและเวลาอยู่ เราก็ยังสามารถกอบกู้รายได้กลับคืนมาได้ แต่ถ้าวันหนึ่งความสามารถของเราเกิดหยุดชะงักลง เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือความเจ็บป่วย …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

การออมแบบประกันให้ลูกตั้งแต่เล็กๆ ให้ประโยชน์มากกว่าที่เราคิด

ผู้ปกครองหลายท่านเคยสงสัย ว่าควรจะทำประกันให้ลูกหรือไม่ หรือถ้าทำควรจะทำตอนไหนดี ลองดูแง่คิดดังต่อไปนี้………… เป็นการสร้างวินัยที่สำคัญให้กับพ่อแม่อย่างไม่รู้ตัว เพราะความรักที่มีต่อลูกน้อย จึงอยากเก็บเงินเพื่อเป็นของขวัญอันสำคัญให้ลูกสุดที่รัก ได้ผลลัพท์ที่แน่นอน มีความชัดเจน รู้จำนวนเงินในบั้นปลายเมื่อสิ้นสุดสัญญา ผิดกับการออมวิธีอื่น เช่นฝากธนาคาร ซึ่งตัวพ่อแม่เองก็มักจะฝากๆ ถอนๆ จนไม่รู้ว่าจะเหลือเงินเท่าไรให้ลูกรัก ซึ่งไปๆ มาๆ ก็ได้ปลอบใจตัวเองไปวันๆ ว่าถ้าตั้งใจเก็บตั้งแต่ทีแรก ลูกรักก็จะมีเงินก้อนใหญ่ ถ้าการออมประกันชีวิต บวกสุขภาพ สำหรับผู้ปกครองที่ทำงานหนักเพื่อลูกรัก ถ้าวันใดเราหยุด ต้องจากไป …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

เช็คจังหวะทางการเงิน

เช็คจังหวะทางการเงิน ในยุคเศรษฐกิจเช่นปัจจุบัน การวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม ดังนั้น ฉบับนี้ เราจึงขอชวนคุณมา “ตรวจเช็คจังหวะทางการเงิน” เพื่อให้คุณได้ทราบว่าสุขภาพทางการเงินของคุณขณะนี้เป็นอย่างไร แบบทดสอบด้านล่างนี้จะตอบคุณได้ พร้อมทั้งแนะแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินของคุณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้นค่ะ โปรดเลือกเพียงคำตอบเดียว 1. ปัจจุบันคุณมีรายได้หลักมาจากแหล่งใด ก. เงินเดือน ค่าจ้าง ข. รายได้จากธุรกิจส่วนตัว หรือการประกอบอาชีพอิสระ ค. ไม่มีรายได้ประจำ 2. นอกจากรายได้ในข้อ 1. …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

สิทธิ์การลดหย่อนภาษี

รอบรู้เรื่อง… สิทธิ์การลดหย่อนภาษี ตามประกาศอธิกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษาเงินได้ (ฉบับที่ 172)           การใช้ประกันชีวิตเพื่อหักลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษี สูงสุดถึง 100,000 บาท หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อการหักลดหย่อนภาษี สำหรับกรมธรรม์ที่ เริ่มทำก่อน 1 มกราคม 2552 เบี้ย ประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษาได้ตามที่ชำระจริงสูงสุดถึง 100,000 บาท สำหรับกรมธรรม์ที่เริ่มทำก่อน …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

ปรับเพิ่มวงเงินการยกเว้นและการหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต

มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ _____________________  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะกระตุ้น เศรษฐกิจของประเทศ โดยการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมผู้ประกอบวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม ตลอดจนกระตุ้นการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้มากขึ้น อันจะ นำไปสู่ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  1. มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมการออมของภาคครัวเรือน ตลอดจนช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กระทรวงการคลังเห็นควรกำหนดมาตรการภาษีซึ่งเป็นการขยายเพิ่มเติมจากมาตรการเดิม …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ คืออะไร

          การประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย การประกันสุขภาพมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีขอบเขตความคุ้มครองแค่ไหน การประกันสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่  และ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล ทั้ง 2 ประเภท ให้ความคุ้มครองที่เหมือนกัน โดยแบ่งความคุ้มครองหลักออกได้เป็น 7 หมวด ได้แก่ …

Read more 0 Comments
สาระน่ารู้ประกันชีวิต

การออมคือค่าใช้จ่าย

จำคำสอนสมัยเด็กๆ ก่อนจะออกจากบ้านไปโรงเรียนกันได้หรือเปล่า “เหลือเงินกลับมาหยอดกระปุกตอนเย็นด้วยนะลูก” หากคิดว่าเงินออมเป็นค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งเหมือนค่าขนมหรือค่าอาหารที่คุณต้องจ่ายทุกวัน เพราะฉะนั้นก่อนที่ลูกคุณจะออกจากบ้านตอนเช้า ให้หยอดกระปุกก่อน แล้วจึงนำเงินที่เหลือไปใช้ เหมือนกัน หากคุณโตหรือทำงานแล้ว คิดไว้เหมือนกันว่า เงินออมคือค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับค่ารถเมล์ ค่าโทรศัพท์มือถือ หรือภาษีที่คุณมีภาระต้องจ่ายทุกเดือน สิ่งที่แตกต่างกันคือ เมื่อได้เงินเดือน บิลใบนี้เป็นรายการแรกที่ต้องจ่าย โดยอาจกำหนดว่า อย่างน้อยต้องจ่ายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้และทำจนกลายเป็นอัตโนมัติเหมือนที่คุณต้องโดนหักภาษีทุกเดือนโดยต่อรองไม่ได้ แล้วเงินส่วนที่เหลือจึงนำไปวางแผนสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ของคุณ เท่านี้คุณก็จะเป็นผู้ที่มีเงินออม โดยที่ไม่เกี่ยวว่าคุณจะต้องมีรายได้มากๆ ก่อนจึงจะมีเงินเหลือสำหรับเงินออม และแน่นอนว่าเป็นหนทางแรกสู่ความร่ำรวย ที่สำคัญ …

Read more 0 Comments
error: © Copyright by aomsin.net. Content is protected !!