ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัย ประกันกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนการศึกษา สะสมทรัพย์ ออมทรัพย์ คุ้มครองโรคมะเร็ง โดยตัวแทนคุณภาพ ให้เงินออมที่คุ้มค่ามากที่สุด

แบบสอบถาม เกี่ยวกับประกันชีวิต

สมัครเป็น ตัวแทนประกันชีวิต กับ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ชีวิตมีอะไรมากกว่าที่ฝัน


 
 
 
สาระน่ารู้ "ประกันชีวิต"
รู้....ก่อนซื้อ
เพราะว่าการประกันชีวิตเป็นสิ่งที่คุณต้องพิจารณาและเลือกอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ ดังนั้นก่อนที่จะคล้อยตามตัวแทนไปง่ายๆ คุณควรจะลองศึกษาการทำประกันชีวิตให้รอบคอบขึ้นอีกสักหน่อย และเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้...
1. กรมธรรม์แบบเดียวกันและความคุ้มครองเท่ากัน อาจมีต้นทุนที่แตกต่างกันในบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง
ดูภาพขนาดใหญ่ไม่มีบริษัทประกันชีวิตใดที่ดีที่สุด และบริษัทที่แย่ที่สุด ดังนั้นคุณจึงควรตรวจสอบข้อเสนอของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลากหลายแบบจากบริษัทประกันชีวิตให้ดีเสียก่อน และเพื่อเป็นการสำรวจตลาด คุณอาจลองคุยกับตัวแทนหลายๆ คน และให้พวกเขาแสดงเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ของบริษัท แต่ก็มีสิ่งที่พึงระวังก็คือ คุณพร้อมที่จะฟังการขาย? ที่แสนยาวนานหรือไม่ และคุณเองมีความรู้ในด้านการประกันชีวิตมากเพียงพอหรือยัง
2. ขนาดของบริษัทประกันชีวิตไม่ได้เป็นหลักประกัน? ถึงความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวของบริษัทเสมอไป มีบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่ในโลกหลายรายที่ประสบความล้มเหลวจนต้องปิดตัวเองไป ตรงกันข้ามบริษัทขนาดเล็กที่อยู่รอดก็มีให้เห็น ดังนั้นขนาดของบริษัทจึงไม่ใช่ตัวกำหนดความมั่นคงทางการเงินแต่อย่างใด และความแตกต่างของบริษัทยักษ์ใหญ่กับบริษัทเล็กก็คือ บริษัทใหญ่นั้นจะ ?ล้มดัง? กว่าเสมอ
3. เมื่อคุณกรอกใบขอเอาประกัน ให้อ่านทุกประโยคอย่างรอบคอบ และแน่ใจว่าคุณเข้าใจคำถามทุกคำถามในนั้น และตอบให้ถูกต้องอย่างระมัดระวัง อย่าเว้นช่องว่างไว้กรอกในภายหลัง
หากคุณกำลังจะทำกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่แทนที่กรมธรรม์เดิม คุณก็ควรกรอกลงไปด้วย และแน่ใจว่าคุณได้เปรียบเทียบกรมธรรม์ทั้งสองแบบนั้นมาเป็นอย่างดีแล้ว ก่อนที่จะทำกรมธรรม์ฉบับใหม่ และการแจ้งไว้ว่ากรมธรรม์ฉบับเดิมจะถูกยกเลิกหากมีการซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณ ?ต้อง? ยกเลิกสัญญานั้นจริงๆ และแม้ว่าคุณจะแน่ใจว่าคุณต้องการยกเลิกกรมธรรม์เดิมจริง คุณก็ไม่ควรจะยกเลิกกรมธรรม์นั้นก่อนที่จะมีการซื้อกรมธรรม์ใหม่แทนที่เกิดขึ้น
เมื่อถึงเวลาชำระเงิน แนะนำให้คุณจ่ายเป็นเช็คหรือธนาณัติสั่งจ่ายแก่บริษัทประกันชีวิตนั้นๆ โดยตรง พึงหลีกเลี่ยงการชำระเงินด้วยเงินสด
และควรเก็บรักษาอุปกรณ์ในการนำเสนอขาย อาทิ โบรชัวร์ แผ่นพับ หรือเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากตัวแทน เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาได้ต่อไป
เมื่อคุณได้รับกรมธรรม์ ให้ดูวันที่คุณได้รับกรมธรรม์ฉบับนี้ ทั้งนี้หากคุณไม่พอใจกรมธรรม์ดังกล่าว ก็ยังมีเวลาทดลองใช้กรมธรรม์หรือ Free look period อีกประมาณ 15 วันนับจากวันที่ได้รับเพื่อยกเลิกและขอคืนเงินเต็มจำนวน
และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วให้ตรวจสอบรายละเอียดในกรมธรรม์อย่างระมัดระวังทันทีในเรื่องต่างๆ ดังนี้
- กรมธรรม์สมบูรณ์ไม่มีหน้าใดหน้าหนึ่งขาดหายไป
- เบี้ยประกันชีวิตเป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้
- ผลประโยชน์เป็นไปตามที่ตัวแทนเสนอไว้ และไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ในผลประโยชน์ที่คุณไม่เคยทราบมาก่อน
- กรมธรรม์นั้นมีมูลเงินสดหรือมูลค่าในการเวนคืนเป็นไปตามที่ตัวแทนได้แจ้งไว้
- การรับประกัน หรือความคุ้มครองเพิ่มเติมใดๆ ที่ตัวแทนนำเสนอมานั้นได้รวมอยู่ในสัญญาอย่างครบถ้วน
คุณควรอ่านเอกสารในกรมธรรม์ให้หมด เพราะมันเป็นสัญญาทางกฎหมายที่คุณควรเข้าใจความหมาย เงื่อนไข ข้อจำกัด และข้อยกเว้นต่างๆ ทั้งหมด หากมีตรงไหนไม่แน่ใจหรือไม่เข้าใจให้สอบถามตัวแทนทันที หาคำตอบที่น่าพอใจให้ได้เร็วที่สุด เพราะคุณมีเวลาทดลองใช้เพียง 15 วันเท่านั้น
ในกรณีที่คุณตัดสินใจที่จะไม่เอากรมธรรม์นั้นแล้ว คุณต้องแน่ใจก่อนว่าคุณยังมีความคุ้มครองอื่นๆ ที่จำเป็นอยู่ และตัวแทนได้นำใบเสร็จมาให้คุณแล้ว และคุณได้ส่งกรมธรรม์กลับไปยังบริษัทประกันชีวิตด้วยวิธีที่ถึงมือผู้รับแน่นอน
แต่ถ้าคุณจะยังคงถือกรมธรรม์นั้นต่อไปละก็ นัดหมายกับตัวแทนเพื่อนำกรมธรรม์มาตรวจสอบอีกเสมอๆ และเก็บรักษากรมธรรม์ไว้ในที่ปลอดภัย และบอกให้ครอบครัวทราบว่าคุณเก็บไว้ที่ใด เพราะเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้จริงคุณหรือครอบครัวจะได้ไม่หลงลืม

รู้....ก่อนซื้อ


ที่มา - ข่าวประกันกรุงเทพธุรกิจ"

สมัครตัวแทนประกันชีวิต
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต AZAY รับสมัครตัวเเทน มีรายได้ 3 เท่า นานถึง 2 ปี โทร.086-3341466
supreme24.net

ประกัน KEYMAN
คุ้มครอง ผู้บริหาร บุคคลสำคัญ ขององค์กร สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่าย ของนิติบุคคลได้ สนใจโทร 086-3341466
keymanprotection.com

แสดงความคิดเห็น / Comments:

29-03-2010 Views: 6469


สาระน่ารู้ "ประกันชีวิต"

    29-03-2010
  • รู้....ก่อนซื้อ


 
Copyright©2015 aomsin.net   
ดูเวอร์ชันสำหรับมือถือ contentbiz.net - ให้เราดูแลเว็บไซต์แทนคุณ