ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัย ประกันกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนการศึกษา สะสมทรัพย์ ออมทรัพย์ คุ้มครองโรคมะเร็ง โดยตัวแทนคุณภาพ ให้เงินออมที่คุ้มค่ามากที่สุด

แบบสอบถาม เกี่ยวกับประกันชีวิต

สมัครเป็น ตัวแทนประกันชีวิต กับ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ชีวิตมีอะไรมากกว่าที่ฝัน


 
 
 
สาระน่ารู้ "ประกันชีวิต"
บริษัทประกันชีวิตจะปฏิเสธการจ่ายเงิน จากการทำประกันชีวิตในกรณีใดได้บ้าง

บริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายเงินเอาประกันภัยจากการประกันชีวิตตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

 1. การปกปิดข้อความจริงและแถลงข้อความเท็จ

  การที่ผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง ตลอดจนการแถลงข้อความที่เป็นเท็จในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นสาระสำคัญในการพิจารณารับประกันชีวิต บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยการบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาประกันภัย หรือ วันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย

 2. การฆ่าตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ปี

  การฆ่าตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้ายถือเป็นข้อยกเว้นการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้การฆ่าตัวตาย เพื่อหวังจำนวนเงินเอาประกัน

 3. ผู้รับประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกันภัยโดยเจตนา

  ถือเป็นข้อยกเว้นการจ่ายเงินเอาประกันภัยตามกฎหมาย เพราะบุคคลจะรับประโยชน์จากการทำผิดของตนไม่ได้ แต่ถ้ามีผู้รับประโยชน์มากกว่า 1 คน และไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยแล้ว บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยตามส่วน

 4. การเสียชีวิตโดยธรรมชาติในระยะเวลารอคอย

  กรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทที่ทำการชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือนมีจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำ และการรับประกันชีวิตไม่มีการตรวจสุขภาพผู้ขอเอาประกันเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยจะมีระยะเวลารอคอย 180 วัน นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยธรรมชาติในช่วงระยะเวลารอคอย บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปแล้วคืนให้ แต่ถ้าเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุบริษัทจะต้องจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้

 5. การปกปิดอายุจริงของผู้เอาประกันภัย อยู่นอกจำกัดอัตราการค้าปกติของบริษัท

หากบริษัทพิสูจน์ได้ว่า ในขณะที่ทำสัญญาประกันชีวิต อายุที่ถูกต้องแท้จริงของผู้เอาประกันภัยอยู่นอกจำกัดอัตราการค้าปกติแล้ว บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยการบอกล้างสัญญาประกันภัยได้

ที่มา : คู่มือตัวแทนประกันชีวิตมาตรฐาน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

สมัครตัวแทนประกันชีวิต
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต AZAY รับสมัครตัวเเทน มีรายได้ 3 เท่า นานถึง 2 ปี โทร.086-3341466
supreme24.net

ประกัน KEYMAN
คุ้มครอง ผู้บริหาร บุคคลสำคัญ ขององค์กร สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่าย ของนิติบุคคลได้ สนใจโทร 086-3341466
keymanprotection.com

แสดงความคิดเห็น / Comments:

14-05-2007 Views: 19971


สาระน่ารู้ "ประกันชีวิต"

  14-05-2007
 • บริษัทประกันชีวิตจะปฏิเสธการจ่ายเงิน จากการทำประกันชีวิตในกรณีใดได้บ้าง


 
Copyright©2015 aomsin.net   
ดูเวอร์ชันสำหรับมือถือ contentbiz.net - ให้เราดูแลเว็บไซต์แทนคุณ