Surat Sod-Ngam

About the Author Surat Sod-Ngam

ผู้แนะนำการลงทุน Unit-Linked Allianz Ayudhya มาย สไตล์ .. เลือกได้ตามใจคุณ เครื่องมือช่วยวางแผนการเงินให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ได้ความคุ้มครองชีวิต และได้ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในระยะยาว Tel: 0891993466 Line ID: maimoo

เคล็ดลับวางแผนภาษีและลงทุน

อ่านทำความเข้าใจ Unit Linked Sales Sheet ก่อนซื้อประกันยูนิตลิงค์

อ่านทำความเข้าใจ Unit Linked Sales Sheet ก่อนซื้อประกันยูนิตลิงค์ หลายคนกำลังมองหาช่องทางการลงทุนใหม่ๆ ที่จะสร้างผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าแถมได้รับความคุ้มครองรองจากการประกันชีวิตด้วย อย่างแบบประกันยูนิตลิงค์ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผู้ทำประกันต้องทำความเข้าใจแบบประกันก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดผลตอบแทนที่ควรจะได้รับ ผมแนะนำให้อ่าน Unit Linked Sales Sheet ประกันชีวิต ประเภทยูนิตลิงค์ “มาย สไตล์” (แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด) จาก Allianz Ayudhya ชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขชัดเจน ทำให้คุณรู้ว่าประกันประเภทนี้เหมาะกับคุณหรือไม่? ก่อนตัดสินใจซื้อ …

Read more 0 Comments
เคล็ดลับวางแผนภาษีและลงทุนแบบประกันเพื่อการลงทุน

สแกนหุ้นที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก กองทุนรวม UNIT-LINKED มาย สไตล์ อลิอันซ์ อยุธยา

กองทุนรวมภายใต้ “ยูนิตลิงค์ มาย สไตล์ (Unit Linked)” ลงทุนในหุ้นไทย 3 กอง ที่มีความเสี่ยงระดับ 6 ประกอบด้วย กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (TMB50),  กองทุนเปิด กรุงศรีแวลู (KFVALUE) และ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ (ABSM) มาลองเปรียบเทียบกันดูว่าหุ้น 5 ตัวแรก ในแต่ละกองทุนมีอะไรบ้าง และถือสัดส่วนเท่าไหร่ …

Read more 0 Comments
เคล็ดลับวางแผนภาษีและลงทุน

สำรวจกองทุนรวม Unit-Linked มาย สไตล์ อลิอันซ์ อยุธยา

ในโอกาสครบ 1 ปี มาอัพเดทกองทุนภายใต้ Unit-Linked ว่ามีอะไรเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงไปบ้างกับ Unit-Linked มาย สไตล์  อลิอันซ์ อยุธยา หลังจากเมื่อปลายปี 2559 (2 ธันวาคม 2559) บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ กรมธรรม์ประกันชีวิต ยูนิต ลิงค์ ใช้ชื่อทางการตลาดว่า “My Style” …

Read more 0 Comments
เคล็ดลับวางแผนภาษีและลงทุน

Unit-Linked ช่วยตอบโจทย์ การปกป้องคุ้มครองรายได้

Unit-Linked ช่วยตอบโจทย์ การปกป้องคุ้มครองรายได้ เหมาะสำหรับหัวหน้าครอบครัว ที่มีภาระดูแลครอบครัวและลูกๆ ถ้าความไม่แน่นอนเกิดขึ้นจากไปก่อนวัยอันควร ยังสามารถดูแลครอบครัวต่อไปได้อีกหลายปี เพื่อให้ครอบครัวปรับตัว   คุณวิชัย อายุ 30 ปี มีภรรยาสาวสวยและลูก 2 คน ลูกสาวคนโตอายุย่าง 3 ขวบ และลูกชายคนเล็กใกล้ 2 ขวบ ภรรยาเป็นแม่บ้าน ไม่มีรายได้

Read more 0 Comments
5
เคล็ดลับวางแผนภาษีและลงทุน

Update!! โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่สำหรับปีภาษี 2560

ตามที่ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกําหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป นั้น ขณะนี้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกําหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน …

Read more 0 Comments
เคล็ดลับวางแผนภาษีและลงทุน

8 ขั้นตอนอ่าน Fact Sheet ต้องรู้ก่อนซื้อกองทุนรวม

ใกล้สิ้นปีเตรียมหาตัวช่วยลดหย่อนภาษี กองทุน LTF/RMF เป็นอีกตัวช่วยยอดนิยม ก่อนตัดสินใจเลือกกองทุนรวม LTF/RMF เราควรมีความรู้ในกองทุนนั้นๆก่อน ควรอ่านหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet) แล้วเราจะหา หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet) ได้จากที่ไหน? ที่ธนาคารมีทุกธนาคาร หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด (บลจ.) ที่เราสนใจ หลังจากมีเอกสาร Fact Sheet เรียบร้อย …

Read more 0 Comments
เคล็ดลับวางแผนภาษีและลงทุน

คุณรู้หรือไม่ เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้

คุณรู้หรือไม่ว่า การจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่นั้นไปใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง รวมสูงสุดไม่เกินปีละ 15,000 บาท เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น คนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับนั่นก็คือ คนที่จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา เฉพาะเบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ เช่น พวกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก, ความคุ้มครองโรคร้ายแรง, ความคุ้มครองอุบัติเหตุ, ความคุ้มครองโรคมะเร็ง สรุปประกันแบบไหนก็ได้ครับ ที่เป็นประกันคุ้มครองสุขภาพคุณพ่อคุณแม่เรา

Read more 0 Comments
เคล็ดลับวางแผนภาษีและลงทุน

Update!! อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2559 ล่าสุด

กรมสรรพากรได้มีการขยายเวลาอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่ออีก 1 ปี สำหรับเงินได้สุทธิที่ได้รับในปี พ.ศ. 2559 ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 600) พ.ศ. 2559 กรมสรรพากรได้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก (ตามพระราชกฤษฏีกา ออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่ 470) พ.ศ.2551

Read more 0 Comments
error: © Copyright by aomsin.net. Content is protected !!